مرکز تحقیقات طب سنتی
۱۴۰۰ سه شنبه ۳۰ شهريور
br ENGLISH
معرفي هيئت علمي مركز تحقيقات

1-خانم دکتر معصومه باقری نسامی                                 http://isid.research.ac.ir/Masoumeh_BagheriNesami 

2- آقای دکتر محمد آزادبخت                                             http://isid.research.ac.ir/Mohammad_Azadbakht 

3-آقای دکتر هدایت جعفری                                             http://isid.research.ac.ir/Hedayat_Jafari

4-آقای دکتر محمد یوسف پور                                          http://isid.research.ac.ir/Mohammad_Yousofpour

5-آقای دکترجعفراکبری                                                 https://isid.research.ac.ir/Jafar_Akbari

6-آقای دکترسیدافشین شروفی                                       http://isid.research.ac.ir/SeyedAfshin_Shorofi

7-خانم دکتر زینب حمزه گردشی                                     https://isid.research.ac.ir/Zeinab_Hamzehgardeshi

8-آقای دکتر سید جلال حسینی مهر                                 https://isid.research.ac.ir/SeyedJalal_Hosseinimehr

9-آقای دکترمحمد علی ابراهیم زاده                                http://isid.research.ac.ir/Mohammadali_EbrahimzadehMabod

10-آقای دکتر ابراهیم نصیری                                         http://isid.research.ac.ir/Ebrahim_NasiriFormi

11-آقای دکترمجید سعیدی                                            http://isid.research.ac.ir/Majid_Saeedi

12-آقای دکتر مهدی نیکخواه                                         http://isid.research.ac.ir/Mehdi_Nikkhah2

13-آقای دکتر کیومرث نوروزپور دیلمی                            http://isid.research.ac.ir/Kiumars_NorouzpourDeilami

14-خانم دکتر صغری خانی                                           https://isid.research.ac.ir/Soghra_Khani

15-آقای دکتر حسین عسگری راد                                 https://isid.research.ac.ir/Hossein_AsgariRad

16-خانم دکتر کتایون مرتضی سمنانی                         http://isid.research.ac.ir/Katayoun_MortezaSemnani

17-خانم دکتر آسیه جوکار                                          http://isid.research.ac.ir/Assie_Jokar

18-خانم دکترسیده صدیقه یوسفی                              http://isid.research.ac.ir/SeydeSedighe_Yousefi

19-خانم دکترزهره شاه حسینی                                 https://isid.research.ac.ir/Zohreh_Shahhosseini

20-آقای  دکتر جمشیدیزدانی چراتی                      https://isid.research.ac.ir/Jamshid_YazdaniCharati

21-خانم دکتر مولود فخری                                     http://isid.research.ac.ir/Molod_Fakhri

 

 

1399/07/15
Powered by DorsaPortal