مرکز تحقیقات عفونی اطفال
۱۴۰۰ سه شنبه ۲۸ دي
br ENGLISH
اختراع و patent 1398/06/12
در اين مركز تاكنون سه ثبت اختراع با عناوين زير انجام شده است:
 
 
 ساخت نانوفاژهاي نوتركيب عليه باكتري استافيلوكوكوس اورئوس مقاوم به متي سيلين
 
 
 
ساخت قطره ژل شونده در محل حاوي باكتريوفاژ بر عليه كراتوكونژكتيويت سودومونايي
 
 

ساخت ژل حاوي اندوليزين ChapK نمايش داده شده در سطح باكتريوفاژ عليه عفونت زخم دچار سوختگي ناشي از باكتري استاف اورئوس مقاوم به متي سيلين در شرايط In vivo

 
 
همچنين يك patent بين المللي با عنوان «ساخت نانوبايوپارتيكل فاژي برعليه عفونت سوختگي ناشي از باكتري MRSA» ثبت شده است.
 
تعداد بازدید: 961
Powered by DorsaPortal