مرکز تحقیقات عفونی اطفال
۱۴۰۰ سه شنبه ۲۸ دي
br ENGLISH
اولويتهاي پژوهشي 1399/07/22

اولویت­های پژوهشی مرکز تحقیقات عفونی اطفال

موضوع

بیماری کروناویروس 2019 (COVID-19)

ثبت بیماری ­های قلبی اکتسابی شامل کاوازاکی و تب روماتیسمی

مطالعات اپیدمیولوژیک منطقه­ای و ملی در زمینه بیماری­های عفونی اطفال و ارائه راهکارهای مناسب جهت کاهش آن

اپیدمیولوژی بیماری­های عفونی اطفال بر اساس نوع خدمت دریافتی بیمار از قبیل جراحی، پیوند اعضاء، خدمات مراقبتی و ...

اپیدمیولوژی عفونت­های بیمارستانی و راهکارهای کنترل آن

مدل­بندی عوامل تأثیرگذار بر بیماری­های عفونی اطفال با استفاده از مدل­های جدید آماری

واکسیناسیون در ایمنی­زایی واکسن­های برنامه واکسیناسیون کشوری و نیز واکسن­های جدید

مطالعه علوم فاژی و فاژتراپی

کوهورت تولد کودکان و مطالعات مربوط به آن

سلول­های بنیادی و نقش آنها در کنترل عفونت­ها در پیوند و بیماران نقص ایمنی اکتسابی و مادرزادی

شناسایی و جداسازی عوامل ایجادکننده بیماری­های عفونی اطفال

پروفیلاکسی آنتی­بیوتیکی در بیماری­های عفونی اطفال

مقاومت آنتی بیوتیکی در بیماری­های عفونی اطفال با منشأ ویروس، باکتری، قارچ و انگل

مکانیسم و شیوه مقاوم شدن به داروهای ضد ویروس، ضدباکتری، ضدقارچ و ضدانگل

راهنماهای بالینی تغییر یافته برای مصارف ملی و منطقه ای برای بیماری­های عفونی اطفال

الگوریتم­های برخورد با بیماری­های عفونی اطفال و عفونت­های بیمارستانی

داروهای جایگزین بیماری­های عفونی اطفال با منشأ ویروس، باکتری، قارچ و انگل

شیوع عفونت­های حاد تنفسی فوقانی و تحتانی، عفونت­های ادراری، عفونت در نقص ایمنی، عفونت­های انگلی و گوارشی

الگوی مقاومت دارویی و عوامل مؤثر بر آن در بیماری­ های عفونی اطفال

مطالعه سطح آگاهی و نگرش شاغلین حرفه­ های پزشکی در ارتباط با اهمیت بیماری­ های عفونی اطفال

تعداد بازدید: 967
Powered by DorsaPortal