بيمارستان ثامن الائمه (ع) گلوگاه
۱۳۹۹ سه شنبه ۱۷ تير
br ENGLISH
بخش زنان
سرپرستار بخش: خانم فاطمه محمودجانلو
مدرك تحصيلي: كارشناس پرستاري

 

رسالت بخش عمومي : التيام رنج و آلارم كاربران و فراهم سازي حداكثر رفاه جسمي و رواني براي بيماران و همراهان و ارتقاي سطح دسترسي كليه همشهريان شهري و روستايي به خدمات تخصصي در راستاي بهبود سلامت جامعه مي باشد.

اهداف بخش عمومي:

-ارتقاء سطح سلامت بيماران با مراقبت صحيح و موثر از بيماران

-ايجاد انگيزه بالا در پرسنل در جهت ارتقاء سطح مراقبت ها

-آموزش مداوم پرسنل جهت ارتقاء سطح كيفي مراقبت از بيماران

-آموزش به بيمار در بدو پذيرش حين بستري-در زمان ترخيص جهت استقرار مراقبت در منزل

معتقديم به:

-احترام به حقوق بيماران و ساير ذينفعان

-پاسخگويي به مراجعه كنندگان

-نو آموزي و باز آموزي و نو آوري و ابتكار

-نظم و انضباط همدلي و صداقت و شور و نشاط

بخش عمومي بيمارستان ثامن الائمه گلوگاه داراي 4بخش مجزا بصورت بخش اطفال-بخش زنان-بخش داخلي و بخش جراحي مي باشد.

بخش اطفال داراي 7 تخت اطفال

بخش زنان داراي 5 تخت زنان

بخش داخلي داراي 6 تخت

بخش جراحي داراي 6 تخت

بخش نوزادان داراي 2انكوباتور -4فتوتراپ ساده -1فتوتراپ Intensive-1انكوباتور پرتابل مي باشد.

موارد بستري در بخش اطفال معمولاً شامل بيماري هايي نظير: G/E-پنوموني-آسم و... عفونت ادراري و...

موارد بستري در بخش زنان معمولاً شامل بيماري هايي نظير : سزارين ، زايمان طبيعي ، ديابت بارداري و...

موارد بستري در بخش داخلي معمولاً شامل بيماري هايي نظير : ديابت ، پنوموني ، HIV و...

موارد بستري در بخش جراحي معمولاً شامل بيماري هايي نظير : آپاندكتومي ،              ، شكستگي ها و....

تعداد پرسنل بخش عمومي:

1سرپرستار

8پرستار

2خدمه

تعداد پزشكان متخصص در بخش اطفال: 2پزشك-دكتر مقصودلو-دكتر لطفي

تعداد پزشكان متخصص در بخش زنان: 1پزشك-دكتر اميرخانلو

تعداد پزشكان متخصص در بخش داخلي: 1پزشك-دكتر مرادي

تعداد پزشكان متخصص در بخش جراحي: 1پزشك-دكتر مهدوي

تجهيزات بخش عمومي:

2انكوباتور ثابت -1انكوباتور پرتابل-4فتوتراپ ساده-1 وارمر-1فتوتراپ intensive-2عدد نبولايزر-پالس اكسيمتري 1عدد-مانيتورينگ پرتابل 1عدد- 1عدد الكترو شوك- اعدد اكسي هود- 1عدد بخور 1عدد گلوكومتر- 1عدد پمپ انفوزيون- 1عدد ECG

قوانين و مقررات بخش:

1-تحويل و تحول بخش و بيماران در هر شيفت بر بالين بيماران انجام مي گردد و صبح ها بين 7:30-8 عصرها بين 13:30-14 شب ها بين 19:30-20 انجام مي گردد.

2-پرستاران با فرم مربوطه (مقنعه سفيد-مانتو و شلوار سرمه اي ) و خدمات (مقنعه ، مانتو و شلوار قهوه اي) قابل شناسايي مي باشند.

3-تمامي پرسنل داراي اتيكت مشخصات مي باشند.

4-ساعت ويزيت بيماران بين 12-8 صبح مي باشد.

5-ساعت ملاقات بين 16-14 عصر مي باشد.

 
1397/09/20
Powered by DorsaPortal