مرکز تحقیقات عفونی اطفال
۱۴۰۰ چهارشنبه ۶ بهمن
br ENGLISH
تب روماتيسمي 1397/09/17

تب روماتيسمي حاد يك بيماري جدي ناشي از عفونت گلوست كه در درازمدت منجر به بيماري روماتيسمي قلب مي شود و مي تواند تا آخر عمر باقي بماند. ميزان پيشرفت بيماري در افراد داراي عفونت درمان نشده استرپتوكوكي گلو در مناطق اندميك و اپيدميك به ترتيب 3/0 و سه درصد برآورد شده است. اين ميزان در افراد داراي سابقه RF قبلي، تا 50 درصد افزايش مي يابد.  اين بيماري مي تواند منجر به ناتواني در انجام فعاليت ها، نياز به جراحي قلب و مرگ زودرس گردد.

ثبت ARF / RHD شامل ليست افراد مبتلا به اين بيماري به همراه برخي جزئيات باليني است. اين ثبت از طريق ارزيابي و نظارت منظم بيماران، ثبت ارائه خدمات پيشگيري به بيماران، يادآوري نوبت بيماران و دوزهاي فراموش شده بنزاتين پني سيلين جي، به ارائه دهندگان خدمت در ارائه خدمات پيشگيري ثانويه با آنتي بيوتيك و كاهش بار بيماري كمك مي نمايد. همچنين انجام مطالعات كوهورت به منظور پيگيري وضعيت بيماري (از جمله درجه نارسايي قلبي و عود مجدد تب روماتيسمي)، پيامدهاي جراحي قلب، وجود التهاب بافت قلب ، كره ، شدت بيماري رماتيسمي قلب و مرگ بيماران را ممكن مي سازد.

در حال حاضر در خصوص مجموعه حداقل داده هايي كه بايد در ثبت ARF / RHD گردآوري و ذخيره شود توافق كلي وجود ندارد و برنامه هاي ثبت موجود، استانداردهاي داده اي اختصاصي خود را منتشر نمودند. هدف اين پژوهش، تدوين مجموعه حداقل داده هاي بيماري روماتيسمي قلب و طراحي سامانه ثبت اين بيماري براي ايران خواهد بود. انتظار مي رود با وجود اين ثبت، گامي در جهت ارتقاء كيفيت زندگي بيماران مبتلا و كاهش بار اين بيماري برداشته شود.

تعداد بازدید: 682
Powered by DorsaPortal