مرکز تحقیقات عفونی اطفال
۱۴۰۰ شنبه ۹ بهمن
br ENGLISH
اهداف 1397/09/17

يكي از بيماريهاي خود ايمني كه هنوز يكي از مشكلات بهداشتي قابل پيشگيري محسوب مي شود تب روماتيسمي حاد است، كه به­دنبال عفونت استرپتوكوكي گروه A گلو (فارنژيت استرپتوكوكي) و معمولا در دوران كودكي ايجاد مي­شود. اين بيماري بيشتر در ميان كودكان 5 تا 15 ساله اتفاق مي­ افتد.

در حال حاضر در خصوص مجموعه حداقل داده­هايي كه بايد در ثبت ARF / RHD گردآوري و ذخيره شود توافق كلي وجود ندارد و برنامه­هاي ثبت موجود، استانداردهاي داده­اي اختصاصي خود را منتشر نمودند.هدف اين پژوهش، تدوين مجموعه حداقل داده­هاي بيماري روماتيسمي قلب و طراحي سامانه ثبت اين بيماري براي ايران خواهد بود. انتظار مي­رود با وجود اين ثبت، گامي در جهت ارتقاء كيفيت زندگي بيماران مبتلا و كاهش بار اين بيماري برداشته شود.
تعداد بازدید: 665
Powered by DorsaPortal