مرکز تحقیقات عفونی اطفال
۱۴۰۰ يکشنبه ۳ بهمن
br ENGLISH
معرفي واحد 1397/09/17

بيماري كاوازاكي يك سندرم واسكوليت سيستميك خود محدود شونده است كه به طور عمده روي كودكان اثر مي­گذارد و يكي از عوامل اصلي بيماري قلبي اكتسابي در كودكان در دنياست. عامل اصلي ايجاد اين بيماري ناشناخته است اما برخي از ميكروارگانيسم­ها در ايجاد آن نقش دارند. واسكوليت به طور عمده عروق كرونر را درگير نموده و شديدترين عارضه آن ضايعات قلبي همچون آنوريسم و نارسايي عروق است كه يك ويژگي خاموش اين بيماري مي ­باشد. بيماري با علائمي شبيه تب، راش، لنفاودنوپاتي، كونژنكتيويت، آرتريت، پوسته­ريزي، ادم، اريتم، تغييرات مخاط حلق و دهان گزارش مي­شود. جلوگيري از آنوريسم قلبي هدف اصلي درمان اين بيماران است.

با توجه به اينكه ليستي از ثبت الكترونيك بيماراي در ايران موجود نيست بر آن شديم تا برنامه­اي جهت ثبت شيوع، عوارض، اپيدميولوژي، درمان، پيش­ آگهي و پيگيري اين بيماران ارائه دهيم. اگر اطلاعات به شكل ساده و متناسب با تمام سيستم­ هاي الكترونيك تهيه شود تمام ذي نفعان مي­ توانند بسته به نيازشان و البته با رعايت محرمانه ماندن برخي از اطلاعات و صرفاً براي خدمت بهتر به بيمار و سيستم بهداشتي از اطلاعات استفاده كنند.

تعداد بازدید: 630
Powered by DorsaPortal