شبکه بهداشت و درمان فریدونکنار
۱۳۹۹ شنبه ۱۸ مرداد
br ENGLISH
خانه هاي بهداشت

رديف

شهرستان

نام واحد

كدپستي

تلفن

آدرس

1

فريدونكنار

خانه بهداشت اوكسر

97111 - 47511

35645004

جاده فريدونكنار به آمل - خط كريمكلا

2

فريدونكنار

خانه بهداشت شيرمحله

35111 - 47511

35673362

جاده فريدونكنار به آمل - روستاي شيرمحله

3

فريدونكنار

خانه بهداشت حيدركلا

91111 - 47531

35647450

خط سوته - روستاي حيدركلا

4

فريدونكنار

خانه بهداشت كوچك بيشه محله

83111 - 47511

35684356

جاده فريدونكنار به آمل - روستاي كوچك بيشه محله

5

فريدونكنار

خانه بهداشت جزين

94175 -47511

35682486

جاده فريدونكنار به آمل  - خط كريمكلا

6

فريدونكنار

خانه بهداشت نوايي محله

68361 - 47511

35684502

جاده فريدونكنار به آمل روستاي نوايي محله

7

فريدونكنار

خانه بهداشت بزرگ بيشه محله

81574 - 47511

35684100

جاده فريدونكنار به آمل - روستاي بزرگ بيشه محله

8

فريدونكنار

خانه بهداشت كاردگرمحله

44841 - 47511

35672365

جاده فريدونكنار به آمل - روستاي كاردگر محله

9

فريدونكنار

خانه بهداشت بي نمد

91394 - 47511

35682073

جاده فريدونكنار به آمل  - خط كريمكلا

10

فريدونكنار

خانه بهداشت ازباران

33544 - 47511

35642300

جاده فريدونكنار به آمل - روستاي ازباران

11

فريدونكنار

خانه بهداشت بنه كنار

75345 -47511

35643033

جاده فريدونكناربه آمل -  روستاي بنه كنار

12

فريدونكنار

خانه بهداشت مهلبان

 78485 - 47511

35642854

جاده فريدونكناربه آمل - روستاي مهلبان

13

فريدونكنار

خانه بهداشت منقارپي

84111 - 47511

35682928

جاده فريدونكناربه آمل -  خط كريمكلا

14

فريدونكنار

خانه بهداشت سوته

39460 - 46531

35646037

خط سوته - روستاي سوته

15

فريدونكنار

خانه بهداشت فيروزآباد

99647 - 47517

35662620

خ امام - روستاي فيروزآباد

16

فريدونكنار

خانه بهداشت فرم

43111 - 47531

35647496

خط سوته - روستاي فرم

17

فريدونكنار

خانه بهداشت اسلام آباد

61287 - 47531

35277959

جاده فريدونكناربه بابلسر - روستاي اسلام اباد

1397/10/06
Powered by DorsaPortal