دانشكده دندانپزشکی
۱۳۹۹ يکشنبه ۱۹ مرداد
br ENGLISH
كاركنان واحد آموزشي
01133244894 01133543861 
 ردیفنام و نام خانوادگی تصویر پرسنلی  تلفن تماس
خانم اعظم روستائی 
 
عنوان شغلی: مدیر آموزش 
 
 01133244894 
 
خانم محجوبه قریشی 
 
عنوان شغلی : مسئول هماهنگی و برنامه ریزی کلاسها
 
 01133244894 
 
 
خانم کریمی
عنوان شغلی: نیروی طرح در آموزش
 
 01133244894 
 
 4
 
 خانم رهنمون
 
عنوان شغلی:  نیروی طرح در آموزش
 
  01133543861 
 

5

خانم اسبوچین
 
عنوان شغلی:  نیروی طرح در آموزش
 
 01133244894 
1399/04/14
Powered by DorsaPortal