معاونت تحقيقات و فناوري - کتابخانه مرکزی
۱۳۹۹ شنبه ۱۰ آبان
br ENGLISH
كارگاههاي آموزشي كتابخانه

عنوان کارگاه

مدرس

تاریخ

محتوا

لیست شرکت کنندگان

کارگاه آشنایی با سامانه های نوپا

آقای دکتر علیزاده

1398/7/18

فایل محتوا

لیست

کارگاه جستجو در بانکهای اطلاعاتی

خانم دکتر باقری زاده

1398/7/25

فایل محتوا

لیست

 کارگاه مهارت حل مساله و تصمیم گیری

خانم جعفری

 1398/7/28

فایل محتوا
 لیست

کارگاه آشنایی با سامانه منبع یاب –پایان نامه

خانم عالیشاه

1398/7/30

فایل محتوا

لیست

کارگاه مدیریت و کنترل خشم  و استرس

خانم جعفری

1398/8/18

فایل محتوا

لیست

کارگاه آشنایی با پرتال دانشگاه

خانم مهندس اسماعیل نیا

1398/8/28

فایل محتوا

لیست

کارگاه کارآزمایی بالینی

آقای دکتر سلیمانی

1398/9/21

فایل محتوا

لیست

کارگاه کارآزمایی بالینی

آقای دکتر سلیمانی

1398/9/22

فایل محتوا

لیست

کارگاه جستجوی پیشرفته بانکهای اطلاعتی

آقای دکتر صیامیان

1398/9/27

فایل محتوا

لیست

کارگاه نرم افزار کتابخانه ای ثنا

خانم مهدوی

1398/9/28

فایل محتوا

لیست

کارگاه جستجوی پیشرفته و بازیابی منابع اطلاعات بالینی Clinical key

خانم دکتر افشار

1398/9/30

فایل محتوا

لیست

کارگاه جستجوی پیشرفته و بازیابی منابع اطلاعات بالینی Uptodate

خانم دکتر افشار

1/ 1398/10

فایل محتوا

لیست

کارگاه جستجوی پیشرفته بانکهای اطلاعتی

آقای دکتر صیامیان

11/ 1398/10

فایل محتوا

لیست

کارگاه جستجوی پیشرفته بانکهای اطلاعتی

آقای دکتر صیامیان

12/ 1398/10

فایل محتوا

لیست

کارگاه مقاله نویسی پیشرفته ،نقد و داوری

آقای دکتر آخوند زاده

19-20/ 1398/10

فایل محتوا

لیست

کارگاه جستجوی پیشرفته و بازیابی منابع اطلاعات بالینی Clinical key - Uptodate

خانم دکتر افشار

1398/11/1

فایل محتوا

لیست

کارگاه جستجوی پیشرفته بانکهای اطلاعتی

آقای دکتر صیامیان

1398/11/2-3

فایل محتوا

لیست

کارگاه چگونه زورنال مناسب برای مقاله بیابیم

آقای دکتر کشتکار

1398/11/2-3

فایل محتوا

لیست

کارگاه جستجوی پیشرفته بانکهای اطلاعتی

آقای دکتر صیامیان

1398/11/16

فایل محتوا

لیست

کارگاه جستجوی پیشرفته بانکهای اطلاعتی

آقای دکتر صیامیان

1398/11/17

فایل محتوا

لیست

کارگاه جستجوی پیشرفته و بازیابی منابع اطلاعات بالینی Clinical key

خانم دکتر افشار

1398/11/28

فایل محتوا

لیست

کارگاه جستجوی پیشرفته و بازیابی منابع اطلاعات بالینی - Uptodate 

خانم دکتر افشار

1398/11/29

فایل محتوا

لیست

کارگاه جستجوی پیشرفته بانکهای اطلاعتی

لغو گردید

1398/12/14

فایل محتوا

لیست

کارگاه جستجوی پیشرفته و بازیابی منابع اطلاعات بالینی Ovid

لغو گردید

1398/12/20-19

فایل محتوا

لیست


 
1399/02/13
Powered by DorsaPortal