معاونت تحقيقات و فناوري - کتابخانه مرکزی
۱۳۹۹ شنبه ۱۰ آبان
br ENGLISH
در باره ما

 

تاريخچه

 

در گذشته كتابخانه ها نقش حاشيه اي در آموزش و پژوهش داشتند و تنها بعنوان مخزني براي نگهداري كتابها بحساب مي آمدند ولي درحال حاضر با توجه به تغيير ديدگاه پژوهشگران اساتيد دانشجويان نسبت به رسالت كتابخانه ها و كتابدار بعنوان جايگاهي فعال و اثر گذار در آموزش و پژوهش براساس توسعه و گسترش شبكه هاي اطلاع رساني نقش سنتي كتابخانه هاي دانشگاه به پايگاههاي عرضه اطلاعات تبديل گرديده است و نقش آنان را در پيشبرد اهداف آموزشي و پژوهشي تعيين كننده ساخته است. تا با ايجاد فرهنگ اشاعه دانش و اطلاعات وارائه خدمات كتابداري و اطلاع رساني در شبكه هاي دانشگاهي بتوان به  بهره وري وارتقاء كيفي و كمي امر آموزش و پژوهش بصورت روزآمد و يكپارچه در كشور كمك نمود.  

كتابخانه در سال 1367 همزمان با تاسيس دانشكده پزشكي در ساختمان طوبي راه اندازي شد و در سال 1385 به مجتمع پيامبر اعظم (ص) ساختمان فعلي انتقال يافت   . ساختمان كتابخانه حدود 600 متر مربع مساحت دارد و در دو طبقه واقع شده است، داراي دو سالن مجزا جهت مطالعه خانم ها و آقايان، دو سالن اطلاع رساني مجهز به 44 دستگاه رايانه، سالن مخزن كتب و مجلات و پايان نامه و دو اتاق كار جهت كاركنان مي باشد     هدف اصلي اين كتابخانه گزينش و گردآوري منابع و اطلاعات علمي و آموزشي و ارائه خدمات كتابخانه اي و اطلاع رساني به دانشجويان، اعضاي هيئت علمي و كاركنان در راستاي حمايت و تقويت برنامه هاي آموزشي و پژوهشي دانشگاه و دانشكده مي باشد.

 

اهدف كلي

ما در حال حاضر سيستم كتابخانه مركزي را بصورت يك شبكه منسجم مي بينيم و در واقع به عنوان پشتيبان و حامي براي كتابخانه هاي تابعه به حساب مي آيد، اصل بر اين است كه كليه افرادي كه به اين      

شبكه مراجعه مي نمايند بتوانند اين واحد را بصورت يك پيكره منسجم ببينند و خدمات مورد نياز خود را از منابع موجود دريافت نموده وراحترين ، سريعترين و كاملترين دسترسي را داشته باشند.

سعي ما بر اين است كه استانداردهاي كتابخانه ها را ارتقاء دهيم و كتابخانه هاي شاخص و برتر را معرفي كنيم و  زمينه و بستري مناسب را بايد فراهم نمائيم تا در فرصت مناسب از پرسنل كتابخانه هاي شاخص و برتر نيز قدرداني تاثيرگذار بعمل آيد، چرا كه اين دستاوردها زماني به عرصه ظهور مي رسد كه تك تك همكاران نگاهي نو به مجموعه و سازمان داشته باشند و در جهت ارتقاء توانمنديها گام بردارند

در واقع رسالت كتابخانه مركزي ، فراهم كردن زمينه هايي در جهت برداشتن گامهايي براي تحقق نقشه جامع علمي كشور مي باشد.

اميدواريم در اينده بصورت متمركز شاهد ارائه فعاليت ها و توانمنديهاي كتابخانه ها باشيم و در يك دنيا مجازي كليه كتابخانه ها قابل دسترسي باشند.

هدف ما ارتقاء  مستمر كمي وكيفي ارائه خدمات كتابداري و اطلاع رساني به مراجه كنندگان با سياست هاي داخلي، آموزش هاي لازم به كتابداران و مراجعين ، نظارت مداوم در ارائه خدمات و در نهايت

ارتقاء سطح رضايتمندي مراجعه كنندگان  با ارائه روزآمدترين و دقيق ترين خدمات به تمام مراجعان مي باشد.

ماموريت و اهداف اختصاصي

تقويت آموزش ، پژوهش وفعاليتهاي پژوهشي دانشگاه  در راستاي اهداف پژوهشي وآموزشي و حمايت ازتلاشهاي دانشگاه در جهت ارتقاي سلامت ، از طريق تهيه، توسعه و تسهيل دسترسي  به منابع و اطلاعات علمي مورد نياز دانشگاه و مديريت بهره برداري از اين منابع.

- تهيه برنامه استراتژيك وراهبردي براي كتابخانه

- اخذ مجوز ساخت كتابخانه مركزي و مركز استاد دانشگاه به مساحت 5000 متر مربع در مجتمع پيامبر اعظم

- روز آمد نگه داشتن اطلاعات مجلات ،CD ، پايان نامه ها و منابع الكترونيك بر روي سايت دانشگاه و اطلاع  رساني مرتب به دانشجويان ، اعضاء هئيت علمي از طريق اخبار سايت  ،   -   SMS   E-mail 

- مديريت و نظارت بر امور تخصصي و اجرايي پانزده (15)  كتابخانه دانشكده اي/ بيمارستاني دانشگاه

- راه اندازي شبكه نرم افزار يكپارچه كتابخانه اي در دانشگاه شامل كل مجموعه هاي كتابخانه هاي دانشكده اي  ومراكز آموزشي و درماني با امكانات : عضويت ،رزرو ، تمديد، جستجوي يكجا ، تسويه حساب از راه دور   و... مي باشد.

- بروزرساني راه اندازي پور تال كتابخانه الكترونيك دانشگاه .     

- پايش ميزان استفاده از كتابهاي خريداري شده از طريق نرم افزار و بصورت حضوري با تشكيل تيمي از اداره   كتابخانه مركزي در كليه كتابخانه هاي تابعه دانشگاه.

- مديريت و نظارت بر نرم افزار جامع كتابداري تحت وب و در بستر تحت شبكه دانشگاه

 - فرآيند سفارشات كتب و نشريات داخلي وخارجي

 - نظارت برفهرستنويسي، رده بندي و آماده سازي مجموعه كتابهاي فارسي و لاتين موجود در كتابخانه هاي

.     دانشگاه

- ارتقاء و بهره وري در بكارگيري فنّاوري هاي نوين اطّلاعاتي

- حمايت و ارتقاي منزلت اجتماعي كتابداران.

-  ايجاد و روزآمدسازي  پايگاههاي اطلاعاتي كتب، مجلات، پايان نامه ها و ديسكهاي موجود در كتابخانه ها در وب سايت دانشگاه

-  نظارت در جذب نيروي انساني متخصص در كتابخانه هاي دانشگاه در سطح استان

-   مديريت و پيگيري در برگزاري جلسات" كميته تامين منابع علمي لاتين دانشگاه" در راستاي  اهداف كميته تامين منابع وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي

 -  برگزاري مستمر دوره ها و كارگاههاي آموزشي براي اعضاي هيات علمي و كتابداران دانشگاه

 -  ارتقاء سطح دانش وتوانمندي كتابداران دانشگاه با برگزاري دروس تخصصي و عمومي وروشهاي نوين  بازيابي اطلاعات در عرصه كتابدار ي واطلاع رساني در قالب كلاس ها و دوره هاي آموزشي و كارگاهها.

- بازديد مستقر از كتابخانه هاي تابعه جهت ارائه پيشنهادات و حل مشكلات آنها در حد امكان

- تدوين وروزآمدسازي آيين نامه امانت منابع وايين نامه وجين منابع كتابخانه هاي دانشگاه به منظور يكسان سازي مقررات در سطح دانشگاه

-   ارائه نظرات كارشناسي و مشاوره در زمينه استانداردسازي كتابخانه هاي دانشگاه در مورد وسايل و تجهيزات و مشكلات فيزيكي وساختماني...

- تهيه محتوا و روزآمد سازي وب سايت كتابخانه مركزي  

-  مديريت و هماهنگي در برگزاري مستمر "شوراي تخصصي و سياستگذاري كتابخانه هاي دانشگاه و  پيگيري. مصوبه هاي آن شورا.

- هماهنگي ،نظارت وتامين اعتبار وتقسيم بودجه جهت تهيه منابع علمي در نمايشگاههاي بين المللي وكتب كاربردي و مجهز نمودن كتابخانه ها به وسايل وتجهيزات لازم و ضروري.

 

برنامه آينده (چشم انداز)

1- راه اندازي كتابخانه مركزي و مركز اسناد با تمام برنامه هاي پيش بيني شده در مجتمع پيامبر اعظم

2- الكترونيكي نمودن اكثر فرآيندهاي كتابخانه وپاسخگويي به نيازهاي كاربران در شبكه دانشگاه

3- ارتقاء و عملياتي نمودن نظارت بركليه واحدها بصورت الكترونيكي از راه دور و گسترش آن

4- تقويت و ارتقاء ارتباط مستمر و سيستماتيك با كتابداران كتابخانه هاي تابعه دانشگاه

5- اعمال شاخص و تعيين استاندارد هاي جديد  براي كتابخانه هاي تابعه به منظور رتبه بندي آنان به منظور تقويت انگيزه، خلاقيت و كارايي بهتر آنان.

6- راه اندازي سيستم امانت بين كتابخانه هاي (interlibrary Loan) در سطح منطقه و كشور با اعمال روش هاي كتابداري نوين

7- قراردادن پايان نامه ها بصورت تمام متن بر روي سايت با مديريت دسترسي به اعضاء .

8- حمايت هاي حرفه اي از كتابداران جهت ارتقاء آنان

9. قابل دسترسي بودن اكثر خدمات كتابخانه هاي دانشگاه در دنياي مجازي.

جامعه استفاده كنندگان كتابخانه

جامعه استفاده كنندگان كتابخانه كليه دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي مازندران شامل گروههاي دندانپزشكي، پزشكي، داروسازي، پرستاري، گروه هاي باليني، گروههاي علوم پايه و پيراپزشكي و... ، اعضاي هيئت علمي ،پزشكان، وكاركنان و پژوهشگران مي باشد. البته با توجه به صلاحديد مسئول مربوطه سرويس دهي خدمات كتابخانه در بخش هاي مختلف به ساير مراجعان متفاوت خواهد بود.

تكنولوژي هاي مورد استفاده در كتابخانه مركزي

امكان برقراري دسترسي به منابع الكترونيكي پزشكي خريداري شده توسط وزارت متبوع

دسترسي به نشريات فارسي در سطح كشور ( سامانه بركت)

 نرم افزار جامع  يكپارچه كتابخانه ايي ثنا

بكارگيري مجموعه RDML

1397/09/21
Powered by DorsaPortal