معاونت تحقيقات و فناوري - کتابخانه مرکزی
۱۳۹۹ يکشنبه ۱۱ آبان
br ENGLISH
همکاران کتابخانه مرکزی

نام

نام خانوادگي

مقطع تحصيلي

رشته تحصيلي

سمت

شماره تلفن

زهره

افشار

دكترا

علم اطلاعات و دانش شناسي

رئيس اداره كتابخانه

34484830

مهرنوش

عاليشاه

كارشناس ارشد

علم اطلاعات و دانش شناسي

كتابدار

34484833

آسيه

يوسفي

كارشناس ارشد

علم اطلاعات و دانش شناسي

كتابدار

34484832

1398/09/30
Powered by DorsaPortal