معاونت تحقيقات و فناوري - کتابخانه مرکزی
۱۳۹۹ سه شنبه ۶ آبان
br ENGLISH
راهنمای استفاده از کتابخانه مرکزی HTML

 

راهنماي استفاده كاربران از خدمات اداره كتابخانه مركزي

كتابخانه در سال 1367 همزمان با تاسيس دانشكده پزشكي در ساختمان طوبي راه اندازي شد و در سال 1385 به مجتمع پيامبر اعظم (ص) ساختمان فعلي انتقال يافت   . ساختمان كتابخانه حدود 600 متر مربع مساحت دارد و در دو طبقه واقع شده است، داراي دو سالن مجزا جهت مطالعه خانم ها و آقايان، دو سالن اطلاع رساني مجهز به 44 دستگاه رايانه، سالن مخزن كتب و مجلات و پايان نامه و دو اتاق كار جهت كاركنان مي باشد     هدف اصلي اين كتابخانه گزينش و گردآوري منابع و اطلاعات علمي و آموزشي و ارائه خدمات كتابخانه اي و اطلاع رساني به دانشجويان، اعضاي هيئت علمي و كاركنان در راستاي حمايت و تقويت برنامه هاي آموزشي و پژوهشي دانشگاه و دانشكده مي باشد

كاركنان كتابخانه

خانم مريم كرامتي، كارشناس كتابداري و اطلاع رساني

خانم افسانه شهرابي، كارشناس ارشد كتابداري و اطلاع رساني

آقاي سيد رضا صدري، كارشناس ارشد كتابداري و اطلاع رساني پزشكي

آقاي سيد احمد معصومي، كارشناس كتابداري و اطلاع رساني پزشكي

آقاي عليرضا وفايي نژاد، كارشناس مديريت امور فرهنگي 

خانم فيروزه خداپرست، متصدي ميز امانت

 

بخش هاي كتابخانه

كتابخانه مركزي دانشگاه علوم پزشكي مازندران داراي دپارتمان ها وبخش هاي مختلفي مي باشد:

1. بخش كتب

2. نشريات چاپي   

3. بخش امانت

4. بخش پايان نامه ها

5. سايت الكترونيك

6. نرم افزار يكپارچه ثنا

 

1. كتب چاپي و الكترونيكي

 اين بخش از كتابخانه داراي 12199 نسخه كتاب فارسي    4030 نسخه كتاب لاتين   و 232 عدد  كتب (لوح فشرده) مي باشد.   بخش كتب چاپي شامل كليه كتب فارسي و لاتين در زمينه پزشكي و تخصصي بوده كه پس از خريداري و آماده سازي رده بندي و فهرست نويسي توسط كارشناس و متخصص بصورت  طبقه بندي شده در قفسه ها قرار مي گيرد . سيستم مخزن بصورت باز بوده و دانشجو و يا مراجعه كننده مي تواند با توجه به راهنما هاي موجود بر روي قفسه ، كتب مورد نياز خود را پيدا نموده و نسبت به استفاده  در سالن مطالعه و يا امانت به بخش امانت مراجعه نمايند.  كتب الكترونيكي بصورت تمام متن نيز موجود مي باشد اعم از لوح فشرده و دو بانك الكترونيكي تحت غنوان     RDML و  700 عنوان كتب روان شناسي و روان پزشكي و ديگر كتب الكترونيكي و چاپي قابل دسترسي مي باشد.   كه جهت استفاده از اين كتب مي توانيد به قسمت كتابخانه الكترونيك و قسمت  راهنماي    RDML    مراجعه نماييد.  

 

 

2. نشريات چاپي

بخش نشريات كتابخانه با نگهداري و ارائه خدمات مربوط به نشريات يكي از بخش هاي فعال و پوياي مركز اطلاع رساني به شمار مي رود .اين بخش توانسته است با جمع آوري مجله هاي جاري و گذشته نگر مجموعه نسبتاً غني فراهم سازد به گونه اي كه نيازهاي پژوهشي مراجعان را تامين نمايد. تعداد مجلات چاپي لاتين موجود حدود 10 عنوان، و تعداد مجلات فارسي بيش از 100 عنوان مي باشد. در قسمت آرشيو نيز شماره هاي گذشته نشريات موجود مي باشد، كه به منظور بهره وري دانشجويان و اساتيد جهت كمك به امر پژوهش مورد استفاده قرار گرفته مي گيرد. پوشش زماني اين نشريات در بخش فارسي از سال 1370 و لاتين از سال 1989 مي باشد.  با توجه به اينكه بسياري از نشريات بصورت الكترونيكي و Online   مي باشند لذا كتابدار مرجع در واحد نشريات مي تواند به مراجعه كنندگان در يافتن نشريات الكترونيكي و مقالات غير چاپي اقدام نمايد.

3. بخش امانت منابع كتابخانه

بخش امانت كتابخانه يكي از فعال ترين و پر رفت و آمدترين   بخش هاي كتابخانه به شمار مي رود، مهمترين وظيفه اين بخش تحويل، تمديد، برگشت و رزرو كتب وكمك و راهنمايي مراجعين در بازيابي مطالب و كتب مورد نياز مي باشد.امانت منابع كتابخانه به صورت دستي و كامپيوتري و با استفاده ازسيستم نرم افزاري جامع كتابخانه اي پيام(ثنا) و بر اساس آئين نامه امانت دانشگاه انجام مي پذيرد. مخزن كتابخانه بصورت قفسه باز اداره مي گردد.  مراجعين جهت امانت گرفتن كتاب بايد عضو كتابخانه شوند، عضويت دانشجويان جديدالورود در هر سال تحصيلي به صورت جمعي از طريق ليست ارسالي دانشجويان ثبت نام شده از سوي معاونت محترم آموزشي به كتابخانه  انجام مي شود. مدت اعتبار كارت عضويت كتابخانه براي دانشجويان برابر با مدت اعتبار كارت دانشجويي آنان و يا ( طول مدت تحصيلي ) است. مدارك لازم جهت عضويت : ارائه كارت دانشجويي معتبر يا ليست اسامي دانشجويان به همراه شماره دانشجويي، دو قطعه عكس 4×3 و تكميل فرم تقاضانامه عضويت . انجام خدمات اين بخش با نرم افزار يكپارچه كتابخانه بصورت كامپيوتري مي باشد . اطلاعات تمامي كتب و منابع كتابخانه در نرم افزار وارد گرديده و درزمان امانت دهي قابل رويت مي باشد. اطلاعات تمامي اعضا كتابخانه نيز وارد  سيستمي مي گردد. لذا سيستم امانت در بيشتر كتابخانه هاي ما بصورت كامپيوتري مي باشد . در زمان امانت دادن به لحاظ اشتراك بين كتابخانه اي سيستم نرم افزار كليه امانت ها تاخيرات و وضيت كابر قابل رويت مي باشد. اگر چه تمامي كاربران بايد در كتابخانه مذكور داراي كارت عضويت جهت استفاده از آن كتابخانه داشته باشند.

4. بخش پايان نامه ها

پايان نامه ها جزء اسناد دانشگاه مي باشند. دانشگاه علوم پزشكي مازندران داراي حدود 3200 عنوان پايان نامه در رشته هاي مختلف پزشكي، دندانپزشكي، داروسازي، پرستاري ، مامايي،  بهدا شت و... مي باشد. پس از ورود پايان نامه  به  كتابخانه ابتدا ثبت گرديده و شماره راهنما دريافت ميكنند.  و سپس بصورت اطلاعات توصيفي و تحليلي در نرم افزار كتابخاته ثنا ورود اطلاعات مي گردند. به منظور حفظ دسترسي سنتي (در صورت عدم استفاده از برنامه به دليل قطع برق) فايل الفبايي عنوان و مولف در فهرست برگه هاي توصيفي و تحليلي (اطلاعات كتاب شناختي) در برگه دان تنظيم شده و مورد استفاده مراجعين قرار مي گيرد. لازم به ذكر است به همين منظور ليست تايپي پايان نامه ها نيز به منظور استفاده مراجعين در دسترس قرار مي گيرد. نكته مهم اين كه استفاده و امانت پايان نامه ها به صورت موقت و فقط داخل كتابخانه با ارائه كارت معتبر انجام مي گيرد. همچنين ليست كامل و يكپارچه پايان نامه هاي دانشگاه به همراه چهار نمايه(عناوين نويسنده استاد راهنما و استاد مشاور) جهت بازيابي آسانتر به همراه چكيده آنها در سايت دانشگاه و در قسمت كتابخانه الكترونيك قابل بازيابي مي باشد.

5. نرم افزار يكپارچه كتابخانه اي( ثنا)

اين نرم افزار كه تحت وب مي باشد با مديريت اداره كتابخانه مركزي در 15 مركز تابعه اين اداره و در كليه كتابخانه هاي دانشكده اي و بيمارستاني قابل دسترسي مي باشد اين نرم افزار بيش از 10 سال است كه در دانشگاه علوم پزشكي مازندران بصورت شبكه اي و جامع مورد استفاده قرار ميگيرد. تمامي سرويس ها اعم از فهرست نويسي ، جستجو و بازيابي مدرك ، گزارش گيري ، چكيده نويسي و تهيه چكيده و ديگر خدمات اطلاع رساني را در تمام سطوح و بصورت استاندارد كتابخانه هاي بزرگ (كتابخانه ملي پزشكي آمريكا)   و كتابخانه ملي ايران ارائه مي دهد

تمامي كتابخانه هاي تابعه دانشگاه مجهز به اين نرم افزار بوده كه مي توان گفت در حال حاضر 15 مركز تابعه اعم از بيمارستاني و دانشكده اي مجهز به اين نرم افزار مي باشند.

جهت ورود اطلاعات و يا جستجوي منابع مي توانيد ازطريق شبكه و اينترنت وارد نرم افزار شويد. آدرس هاي نرم افزار :

IP: http://192.168.6.29

IE: lib.mazums.ac.ir

در روش اول در صورت  اتصال به اينترنت شما مي توانيد از نرم افزار استفاده كنيد و در صورت قطع اينترنت دسترسي شما نيز قطع مي گردد.

در روش دوم كه از طريق آدرس مي باشد در صورت قطع اينترنت شبكه همچنان نرم افزار را هدايت نموده و ارتباط با سرور مربوطه برقرار مي باشد . پس ترجيحا از روش دوم جهت استفاده از نرم افزار استفاده نماييد.

كليه كتب فارسي و لاتين موجود در دانشگاه و نيز نشريات و پايان نامه هاي موجود در نرم افزار فوق ثبت فهرست نويسي و رده بندي گرديده است . كاربران جهت جستجو نياز به رمز عبور ندارند. و مي توانند منابع مورد نياز خود را بازيابي نموده و استفاده نمايند. لازم به ذكر است كليه سيستم هاي امانت كتابخانه هاي تابعه دانشگاه تحت نرم افزار فوق بصورت كامپيوتري مي باشد. جهت استفاده از اين ترم افزار كاربران محترم مي توانند در كتابخانه الكترونيك دانشگاه و در قسمت (نرم افزار كتابخانه يكپارچه ثنا) هم راهنما دريافت نموده و نيز از سيستم بصورت Online استفاده نمايند.  

 

 6. سايت الكترونيك كتابخانه

عصري كه ما درآن به سر مي بريم عصر انفجار اطلاعات لقب گرفته است و هر روز شاهد فزوني اطلاعات در هر گوشه از جهان هستيم در چنين وضعيتي كه هر روز اطلاعات جديد تري ارائه مي شود، دسترسي صحيح و سريع افراد به اطلاعات داراي اهميت ويژه اي مي باشد. كتابخانه ها و مراكز آموزشي وتحقيقاتي به عنوان مراكز اصلي اطلاع يابي واطلاع رساني از عمده ترين كانالهاي دسترسي به اطلاعات به شمار مي آيند و در اين خصوص كتابداران و اطلاع رسانان بايد به جنبه هاي نظري وكاربردي اينترنت به خوبي واقف باشند تا بتوانند اولا اطلاعات روز آمد و جامعي را در كمترين زمان ممكن به محققين و پژوهشگران ارائه نمايد و ثانيا با استفاده از امكانات موجود اينترنت نظير اشتراك منابع، فهرست نويسي و رده بندي، انتخاب وسفارش مواد و... علاوه بر يك دست سازي فعاليت ها وكاهش هزينه ها از امكانات وسيع اين شاهراه بزرگ اطلاعاتي در جهت پيشبرد اهداف كتابخانه ها استفاده نمايند.

 

اين بخش داراي 35 ايستگاه اطلاعاتي مي باشد. پايگاه ها و بانكهاي اطلاعاتي الكترونيكي كه همان پايگاه هاي مورد اشتراك وزارت بهداشت مي باشد و همچنين مجموعه كتب پزشكي( آر دي ام ال) ، مجموعه مقالات فارسي (سامانه بركت) و... كه اهم آنها عبارتند از :   

-         Springer- Wiley   - Up to date - Scopus Science Direct - Clinical Key – Bmj Journal – Sage Journal   - Ebsco   - Pubmed - End Note-   Ulrich         Proquest         -     Cochrane Library-  Web of Scienc   -    Proquest 

و مابقي بانك هاي الكترونيكي دانشگاه كه در سايت دانشگاه و در قسمت كتابخانه الكترونيك  موجود مي باشد و به سهولت جهت دريافت آخرين اطلاعات علمي و تحقيقاتي قابل دسترسي مي باشد. ضمنا راهنماي استفاده هر يك از بانك هاي اطلاعاتي فوق به صورت مجزا در قسمت كتابخانه الكترونيك دانشگاه قابل دريافت مي باشد.

سامانه نوپا   

رونمايي از 12 سامانه علمي وزارت بهداشت با سرنام كلي نوپا (نظام نوين اطلاعات پژوهشي ايران)

نظام نوين اطلاعات پژوهشي كشور ايران (نوپا) مجموعه اي از شيوه نامه ها و سامانه هاي اطلاعاتي در بر گيرنده اجزاي نظام پژوهشي علوم پزشكي كشور شامل پژوهشگران    - نويسندگان مقالات - طرح حهاي تحقيقاتي- پايان نامه ها - مقالات - مجلات - كتاب ها -   پروانه هاي ثبت اختراعات و ساير موارد مرتبط است.

اين نظام كه به اختصار نو پا ناميده مي شود شامل 12 سامانه اطلاعات علمي پژوهشي است كه 12 خدمت نوين پژوهشي را در دوتزدهمين دولت خدمتگزار به پژوهشگران علوم پزشكي كشور ارائه مي نمايد. در اين راهنم 12 سامانه اطلاعاتي كاربردي نو پا به طور مختصر معرفي مي شوند.

  

سامانه علم‌سنجي اعضاي هيات علمي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي كشور

 http://isid.research.ac.ir

 

سامانه نشريات (مجلات) علمي پژوهشي علوم پزشكي كشور

 http://journals.research.ac.ir

 

سامانه مديريت انتشارات و كتب دانشگاه‌هاي علوم پزشكي كشور

http://books.research.ac.ir

 

سامانه پايان‌نامه‌هاي علوم پزشكي كشور

 http://thesis.research.ac.ir

 

سامانه اعلام مجلات نامعتبر و جعلي وزارت بهداشت

http://blacklist.research.ac.ir

 

سامانه انتشار نتايج و اخبار پژوهش‌هاي سلامت كشور

 http://news.research.ac.ir

 

سامانه منبع ياب (جستجو و بازيابي منابع اطلاعاتي پزشكي)

 http://rsf.research.ac.ir

 

سامانه علم سنجي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي كشور

 http://usid.research.ac.ir

سامانه مشابهت ياب مقالات علوم پزشكي كشور

 http://ppc.research.ac.ir

 

سامانه و بانك اطلاعات مقالات علوم پزشكي

http://idml.research.ac.ir

 

سامانه كتابخانه ملي ديجيتال پزشكي كشور

http://www.inlm.ir 

سامانه و بانك اطلاعات طرح‌هاي تحقيقاتي علوم پزشكي كشور در حال تكميل مي باشد.

 

1397/09/21
Powered by DorsaPortal