بيمارستان آموزشي ودرمانی بوعلي سينا
۱۳۹۹ جمعه ۲۰ تير
br ENGLISH
آئين نامه ها

آيين نامه عضويت

  كتابخانه مركز آموزشي درماني بوعلي سينا ساري

 

 

كارت عضويت كتابخانه صرفا" براي اساتيد و دانشجويان دستياري و پرسنل شاغل در مركز صادر مي­شود.

 

دانشجويان پزشكي، پيراپزشكي، پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي با ارائه كارت دانشجويي و دانشجويان پرستاري و مامايي دانشگاه آزاد اسلامي با ارائه كارت دانشجويي به همراه معرفي نامه كارآموزي از آموزش بيمارستان امكان­پذير مي­باشد.

 

امانت براي پرسنل مراكز تابعه دانشگاه با ارائه كارت شناسايي معتبر (كارت شناسايي مركز اشتغال) مي­توانند از منابع كتابخانه بهره­مند گردند.

1398/09/20
Powered by DorsaPortal