شبکه بهداشت و درمان فریدونکنار
۱۳۹۹ شنبه ۲۵ مرداد
br ENGLISH
شرح وظايف

شرح وظايف واحد آموزش سلامت :

 

-برنامه ريزي براي انجام نياز سنجي آموزشي بر اساس اولويت هاي سلامت شهرستان

 

-طراح مشاركت در طراحي و اجراي بسيج هاي اطلاع رساني آموزشي در سطح شهرستان

 

-طراحي برنامه هاي آموزشي بر اساس نتايج حاصل از نياز سنجي آموزشي  در زمينه موضوعات اولويت دار آموزش سلامت در درون و برون بخش سلامت در شهرستان

 

- ثبت و ارزشيابي رسانه هاي توليدي در شهرستان

 

 -جلب حمايت و مشاركت سازمان ها، ادارات و نهادهاي دولتي و غيردولتي شهرستان براي پيشبرد اهداف آموزش و ارتقاي سلامت

 

-مشاركت در ايجاد و توسعه محيط هاي حامي سلامت در شهرستان

 

-ترويج سبك زندگي سالم در شهرستان با استفاده از رويكردهاي خودمراقبتي

 

-اجراي برنامه هاي خودمراقبتي سازماني در سازمان ها، ادارات و نهادهاي دولتي و غيردولتي شهرستان

 

-نظارت ، پايش و ارزشيابي فرايندهاي آموزش سلامت

 
1397/09/26
Powered by DorsaPortal