شبکه بهداشت و درمان فریدونکنار
۱۳۹۹ شنبه ۱۸ مرداد
br ENGLISH
معرفي واحد

تحقق سلامت در جامعه يكي از مهمترين اهدافي است كه مورد توجه سياست گذاران مي باشد. در راستاي تامين همه جانبه سلامت، بهداشت حرفه اي به عنوان مهمترين حلقه زنجيره سلامت نقش مهمي در تامين سلامت كاركنان و كارگران دارد، بر همين اساس بهداشت حرفه اي تامين و ارتقاء عالي ترين سطح سلامت جسمي، رواني و اجتماعي  را براي كارگران همه مشاغل با اسنتاد به قوانين و استانداردهاي ملي و بين المللي بر عهده دارد و به اين منظور جهت حذف و كاهش مواجهه شاغلين با عوامل زيان آور شغلي و پيشگيري از خطرات تهديد كننده سلامت، محيط هاي كاري را مورد بازرسي و ارزيابي قرار داده و در صدد سالم سازي و بهسازي محيط كار بر مي آيد  و در نهايت باعث كنترل بيماريها و كاهش آسيب هاي شغلي مي گردد.

1397/09/26
Powered by DorsaPortal