شبکه بهداشت و درمان فریدونکنار
۱۳۹۹ يکشنبه ۱۹ مرداد
br ENGLISH
شرح وظايف

شرح وظايف واحد بهداشت حرفه اي

·                 نظارت بر تشكيلات بهداشت حرفه اي كارگاه هاي تحت پوشش

·                 تدوين برنامه هاي دوره هاي آموزشي براي گروههاي هدف

·                 نظارت و پايش فعاليتهاي بهداشت حرفه‌اي مراكز تابعه و ارائه راهكارهاي مداخله گرانه جهت مشكلات

·                 نظارت بر تجزيه و تحليل عملكرد بهداشت حرفه اي مراكز و تهيه و ارسال فيدبك به مراكز مربوطه

·                 همكاري و نظارت بر اجراي برنامه هاي  بهداشت حرفه اي(سيليكوزيس،آزبستوزيس و...)

·                 بررسي آمار مراكز تحت پوشش و تهيه گزارش مقايسه اي و تحليلي

·                 نظارت بر عملكرد اصول بهداشت حرفه اي در كارگاه هاي داراي بيش از 50 نفر شاغل

·                 بررسي و پاسخگويي شكايات واصله از طريق سامانه شكايات 190

·                 بررسي و تأييد بازرسي هاي بهداشت حرفه اي در سامانه جامع بازرسي

 

·                 شناسائي و جمع آوري اطلاعات و آمار مشاغل بخشهاي صنعت، معدن، كشاورزي و خدمات تحت پوشش اجراي برنامه هاي آموزشي در سطوح مختلف (شاغلين ، مديران ، بهورزان و....)

·                 بازديد از كارگاههاي تازه تاسيس جهت صدور صلاحيت بهداشتي

·                 ثبت و پيگيري شكوائيه هاي بهداشتي دريافت شده تا حصول نتيجه

·                 همكاري در برنامه‌ريزي و اجراي دوره‌هاي آموزشي براي گروههاي هدف

·                 تجزيه و تحليل داده‌هاي آماري و گزارش فعاليتهاي واحد

·                 بازديد از خانه هاي بهداشت روستايي و نظارت بر نحوه ي عملكرد بهورز در زمينه بهداشت حرفه اي

·                 همكاري در تهيه و تدوين دستورالعملهاي اجرائي فرآيندهاي واحد بهداشت حرفه اي و بازنگري آنها

·                 همكاري در برنامه‌ريزي فعاليتها جهت پيشبرد اهداف بهداشت حرفه اي

1397/09/26
Powered by DorsaPortal