معاونت تحقيقات و فناوري -واحد علم سنجی
۱۴۰۰ يکشنبه ۲۶ دي
br ENGLISH
H-Index
 
 

H-Index يا شاخص  به عنوان ابزاري جهت ارزيابي كيفي تحقيقات علمي پژوهشگران ارائه شد. اين شاخص براي يك پژوهشگر عبارت است از H تعداد مقاله ارائه شده توسط وي، كه به هر كدام حداقل H بار استناد شده باشد. براي مثال اگر 5 مقاله از كل مقالات منتشر شده توسط يك محقق، هر كدام حداقل 5 بار به عنوان مرجع در مقالات ديگر مورد استفاده قرار گرفته باشد، شاخص H آن محقق برابر 5 است. بنابراين H-index نتيجه تعادل بين تعداد مقالات و استنادات است.

 
 
1397/10/10
Powered by DorsaPortal