معاونت تحقيقات و فناوري -واحد علم سنجی
۱۴۰۰ يکشنبه ۲۶ دي
br ENGLISH
ابزارهاي محاسبه H-Index

 H-Index يكي از معتبرترين شاخص‌ها و معيارهاي ارزيابي علمي افراد مي‌باشد و شاخصي عددي است كه به‌منظور ارزشيابي علمي محققين و پژوهشگران در نظر گرفته مي‌شود. اين شاخص ميزان تأثيرگذاري مقالات را در پيشرفت علم مشخص مي‌كند. درواقع اين شاخص تعداد استناد به مقاله را به‌صورت عددي نمايش مي‌دهد.

معيارهاي سنجش در اين شاخص به‌گونه‌اي است كه مي‌توان تأثيرگذاري علمي گروهي را نيزمعين كرد. با اين شاخص مي‌توان تأثيرگذاري يك دانشگاه و گروهي از اساتيد را نيز به‌درستي مشخص كرد.

با استفاده از H-Index مي‌توان پژوهشگران و محققان تأثيرگذار را از افرادي كه تعداد مقالات بيشتري داشتند جدا كرد. در اين شاخص تعداد  مقالات علميعامل مهمي تلقي نمي‌شود و تأثيرگذاري تنها عاملي است كه مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد.

اين شاخص به‌منظور مقايسه پژوهشگراني كه در حوزه‌هاي مشتركي فعاليت مي‌كنند بسيار خوب عمل مي‌كند. محاسبه

H-Index توسط پايگاه‌هاي Web of Knowledge , Scopus وGoogle Scholar انجام مي‌شود و مقالات نوشته‌شده به زبان انگليسي و يا ترجمه انگليسي را موردسنجش قرار مي‌دهد.

Web of Knowledge شبكه دانش، يكي از پايگاه‌هاي متعلق به موسسه معتبر اطلاعات علمي (ISI) است. تمام مقالات علمي را در ارزيابي بررسي مي‌كندو از اعتبار بسيار خوبي نيز برخوردار است.

Scopus متعلق به انتشارات الزوير است و فقط مقالات سال 1995 به بعد و ثبت‌شده در اين پايگاه را موردسنجش قرار مي‌دهد. و به دليل اينكه مقالات قبلي را در ارزيابي محاسبه نمي‌كند تفاوت زيادي با ديگر پايگاه‌ها دارد و شاخص محاسبه‌شده توسط اين پايگاه تفاوت آشكاري با ديگر پايگاه‌ها دارد.

Google Scholar ابزار رايگان گوگل است و با ثبت‌نام و ايجاد حساب كاربري مي‌توانيد شاخص H مقالات خود  و يا هر نويسنده اي را محاسبه كنيد. البته اين ابزار تمام مقالات منتشرشده و غيرعلمي را نيز در برمي‌گيرد و از اعتبار كمتري نسبت به ديگر پايگاه‌ها برخوردار است.برخوردار است.

1397/10/10
Powered by DorsaPortal