معاونت تحقيقات و فناوري -واحد علم سنجی
۱۴۰۰ دوشنبه ۲۷ دي
br ENGLISH
ضريب تاثير نشريه
 متوسط تعداد دفعاتي كه مقاله هاي يك نشريه كه دو سال قبل منتشر شده اند در سال مورد نظر JCR مورد استناد قرار گفته اند. . ضريب تأثير 1 يعني مقاله هاي نشريه مورد نظر كه در يك يا دو سال قبل منتشر شده اند به طور متوسط يك استناد دريافت كرده اند. آثار استناد كننده، ممكن است از مقاله هاي همان نشريه باشند كه به خود ـ استنادي citation – Self معروف هستند
1397/10/11
Powered by DorsaPortal