معاونت تحقيقات و فناوري -واحد علم سنجی
۱۴۰۰ دوشنبه ۲۷ دي
br ENGLISH
شاخص آني
شاخص آني Index Immediacy 
 
 
 توسط تعداد دفعاتي كه يك مقاله در يك سال مورد استناد قرارگرفته است.  شاخص آني نشان مي دهد به چه سرعت مقاله هاي منتشر شده در يك نشريه استناد دريافت مي كنند.  براي محاسبه، تعداد استنادهايي را كه مقاله هاي يك نشريه در يك سال مشخص دريافت كرده اند بر تعداد مقاله هاي نشريه در همان سال تقسيم مي شود.
1397/10/11
Powered by DorsaPortal