معاونت تحقيقات و فناوري -واحد علم سنجی
۱۴۰۰ دوشنبه ۲۷ دي
br ENGLISH
شاخص واي
شاخص واي (Y-Index )  :
 شاخص واي براي ارزيابي سهم انتشارات نويسندگان، موسسات و كشورها بكار مي رود. اين شاخص به تعداد انتشارات نويسنده اول اراتانتش و نويسنده مسئول مربوط مي شود. شاخص واي شامل دو پارامتر است: عملكرد انتشار،كه به كميت انتشار مربوط مي شود و شخصيت انتشار، كه نسبت انتشارات نويسنده مسئول به انتشارات نويسنده اول را مشخص مي كند
1397/10/11
Powered by DorsaPortal