بيمارستان آموزشي ودرمانی بوعلي سينا
۱۳۹۹ شنبه ۲۱ تير
br ENGLISH
كارگاه هاي آموزشي كتابخانه

کارگاه و دوره ­های آموزشی

 pasting

عنوان کارگاه

گروه هدف

تاریخ

مدرس

لیست

محتوا

 آموزش  پایگاه های اطلاعاتی

رزیدنت­های مرکز

20/9/98

حسین شریفی          

اسامی

محتوا   

آشنایی با UpToDate

هیأت علمی

12/8/98

حسین شریفی

اسامی

محتوا

 آشنایی با Clinicalkeyرزیدنت های  گروه اطفال 21/11/98 حسین شریفیاسامیمحتوا 

  آشنایی با Clinicalkey رزیدنت های گروه نورولوژی 16/11/98 حسین شریفیاسامی محتوا 
1398/12/21
Powered by DorsaPortal