بيمارستان آموزشي فاطمه الزهرا (س) ساري
۱۴۰۰ شنبه ۲۷ شهريور
br ENGLISH
فرمتHTML

Description: بيمارستان آموزشي فاطمه الزهرا (س) ساري


           

كاربر گرامي جهت استفاده از كتابخانه موارد ذيل را رعايت فرماييد:       

1. داشتن كارت دانشجويي براي دانشجويان مقطع دكتراي عمومي و دانشجويان پيراپزشكي ، پرستاري و مامايي

2. داشتن كارت ملي يا شناسايي بيمارستان براي كاركنان. 

3. تعداد كتابهايي كه به امانت داده ميشود 2 جلد مي باشد و امانت به مدت يك هفته تا 10 روز براي دانشجويان پايه و براي اساتيد و دستياران دكتراي تخصصي تا 30روز مي باشدو هريك از گروهها تا دوبار حق تمديد را دارند .

4. ساعات كار مخزن از ساعت 8 لغايت 14 مي باشد و سالن مطالعه از ساعت 8 لغايت 20 ودر ايام امتحانات رزيدنتي  افزايش مي يابد.

5.سه شنبه ها  در اول صبح يا اخر ظهر نظافت كتابخانه انجام ميشود.

6. پايان نامه ها، كتابهاي مرجع و مجلات صرفا" جهت مطالعه در كتابخانه مي باشد

7. كتبي كه به عنوان رفرنس آموزشي گروههاي پزشكي معرفي شده اند به علت كمبود تعداد نسخه در كتابخانه ، طبق تاريخ مقرر بايد عودت داده شود

8. كتابهاي دريافتي بايد به هنگام تحويل سالم باشند و در صورت مفقود شدن، بايد كتاب را تهيه و جايگزين نماييد.  

9. . در صورتي كه امانت گيرنده موفق به يافتن كتاب موردنظر نشود بايد معادل قيمت كتاب به بهاي روز ، و به تشخيص كتابدار، منبع پيشنهادي را به عنوان جايگزين خريداري و تحويل كتابخانه نمايد.  

10.در هنگام تسويه حساب، نبايد هيچ كتابي در دست امانت گيرنده باشد و پس از تسويه حساب با كتابخانه ، عضويت فرد سلب ميشود. 

11. دسترسي به مخزن كتاب و قفسه ها براي تمامي اعضاء و مراجعين آزاد است. لذا خواهشمنداست از به هم ريختن نظم كتب چيده شده در قفسه خودداري كنيد و كتب را در جاي خود بگذاريد.

12. كتابخانه محل مطالعه است ، ضمن رعايت سكوت، لطفا" از تجمع و صحبت بپرهيزيد و تلفن خود را جهت حفظ آرامش محيط در حالت سالينت (بي صدا) قرار دهيد.

13. باتوجه به فضاي كم جهت مطالعه، از گذاشتن كيف يا وسايل همراه و اشغال ميز و صندلي ديگران پرهيز كنيد.

14. سايت پژوهشي در داخل سالن كتابخانه  تعبيه شده است و با توجه به دانشگاهي بودن مجموعه ، جهت استفاده از اينترنت لازم است نام كاربري و پسورد ورود به اينترنت را از دانشكده خود دريافت كنيد. 

15. در هنگام خروج از كتابخانه ميز و صندلي خود را مرتب نموده و نظافت را رعايت فرماييد.

1398/08/15
Powered by DorsaPortal