دانشکده بین الملل رامسر
۱۳۹۹ شنبه ۱۴ تير
br ENGLISH
چشم انداز كتابخانه

چشم انداز كتابخانه:

بخش فهرست نويسي و آماده سازي :

 

در بخش فهرست نويسي، منابع اطلاعاتي كتابخانه مورد بررسي توصيفي و تحليلي (موضوعي) قرار گرفته و در چارچوب استانداردهاي بين المللي كتابداري فهرست نويسي و رده بندي مي شوند.

با توجه به ضرورت استفاده از تكنولوزي اطلاعات در سازماندهي و بازيابي منابع، اين بخش ضمن انجام امور روزمره به مكانيزه كردن خدمات فهرست نويسي و سازماندهي منابع در چارچوب برنامه زمان بندي شده اقدام مي نمايد. سيستم رده بندي مورد استفاده در كتابخانه رده بندي NLM مي باشد  كه توسط كتابخانه پزشكي آمريكا تهيه و منتشر مي شود، در اين رده بندي بر اساس موضوع كتاب به آنها شماره اي اختصاص داده ميشود كه اين شماره همان شماره بازيابي كتاب در قفسه مي باشد.

بعد از فهرست نويسي، اطلاعات منابع فهرست شده وارد نرم افزار جامع كتابخانه اي پيام(ثنا) مي شود كه اين امر باعث سهولت و سرعت  بازيابي و دسترسي به منابع جهت استفاده مراجعين مي شود.

در اين قسمت خانم حلاجيان انجام وظيفه مي كنند.

بخش امانت :

دراين بخش كتابهاي فارسي و لاتين مرتبط با تحقيقات دانشجويان و اعضاي هيئت علمي مي باشد . همه ساله عناوين زيادي از كتب مورد نياز مراجعان از نمايشگاه بين الملل كتاب تهران و يا به طور مستقيم از ناشرين كتابهاي پزشكي خريداري مي گردد. دسترسي به فهرست عناوين كتابها و كتابهاي الكترونيكي از طريق برنامه نرم افزاري كتابخانه امكان پذير مي باشد . بخش امانت كتابخانه به صورت باز اداره مي گردد. سيستم رده بندي كتابخانه NLM مي باشد.در اين قسمت خانم حلاجيان انجام وظيفه مي كنند.

 

 بخش پايان نامه:

 در اين بخش پايان نامه ها به ترتيب ورود به كتابخانه ثبت و پس از نمايه سازي و ورود اطلاعات در برنامه نرم افزاري كتابخانه، آماده سازي شده و به ترتيب در قفسه قرار مي گيرد.  لازم به ذكر است  ليست تايپي پايان نامه ها نيز به منظور استفاده مراجعين در دسترس قرار مي گيرد. استفاده و امانت پايان نامه ها به صورت موقت و فقط داخل كتابخانه با ارائه كارت معتبر انجام مي گيرد.

در اين قسمت خانم حلاجيان انجام وظيفه مي نمايند.

 

 

بخش مجلات:

 

اين بخش توانسته است با جمع آوري مجله هاي جاري و گذشته نگر مجموعه نسبتاً غني فراهم سازد به گونه اي كه نيازهاي پژوهشي مراجعان را تامين نمايد.   آرشيو شماره هاي گذشته نشريات كه شامل مجلات گذشته نگر مي باشد، به منظور بهره وري دانشجويان و اساتيد در معرض استفاده قرار ميگيرد. 

در اين قسمت خانم حلاجيان انجام وظيفه مي نمايند.

بخش اينترنت:

 

كتابخانه ها و مراكز آموزشي وتحقيقاتي به عنوان مراكز اصلي اطلاع يابي واطلاع رساني از عمده ترين استفاده كنندگان اطلاعات به شمار مي آيند و در اين خصوص كتابداران بايد به جنبه هاي نظري وكاربردي اينترنت به خوبي واقف باشند تا بتوانند  اطلاعات روز آمد و جامعي را در كمترين زمان ممكن به محققين و پژوهشگران ارائه نمايد .از مهمترين وظايف اين بخش آموزش و  توانمندسازي كاربران در مهارت هاي تحليل اطلاعات،  مي باشد تا بدين طريق سواد اطلاعاتي كاربران به حدي برسد كه بتوانند خودشان بطور مستقل به جستجوي اطلاعات  بپردازند.

  در اين بخش يك دستگاه كامپيوتردر ساختمان آموزشي و دو دستگاه كامپيوتر در كتابخانه باليني موجود است كه دانشجويان براي دسترسي سريع به اطلاعات و جستجوي منابع اطلاعاتي از اين بخش استفاده مي نمايند.امكان اتصال به شبكه wifi نيز در كتابخانه وجود دارد.در اين بخش نيز خانم حلاجيان انجام وظيفه مي كنند.

1398/06/30
Powered by DorsaPortal