مركز تحقيقات سرطان
۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۹ دي
br ENGLISH
اهداف و چشم انداز

 

چشم انداز

ما مي خواهيم در طي 10 سال آينده در راستاي گسترش مرزهاي دانش و ارتقاء سلامت جامعه در زمينه هاي مرتبط با دانش سرطان در راستاي تحقق چشم اندازهاي بلند نقشه جامعه علمي سلامت به عنوان يك مركز تحقيقاتي علمي و معتبر، پيشرو در سطح ملي، منطقه اي بوده و الگويي مناسب در سطح بين المللي باشيم.

 


اهداف راهبردي

 

حيطه توليد علم

 

هدف

كسب جايگاه نخست در منطقه خاورميانه در حيطه دانش سرطان براساس شاخص هاي بين المللي تا 10 سال آينده

 

 

 

راهبردهاي كلي

-طراحي مراكز جامع آموزشي مرتبط با سرطان

-ارتقاي كميت توليدات علمي و پژوهشي

-ارتقاي كيفيت پژوهش

-ارتقاي بهره وري پژوهشگران

-نهادينه سازي اخلاق در پژوهش مبتني بر آموزه هاي اسلامي انساني

1398/04/12
Powered by DorsaPortal