معاونت تحقيقات و فناوري - کتابخانه مرکزی
۱۳۹۹ پنج شنبه ۸ آبان
br ENGLISH
لیست کتابخانه های تابعه

http://healthlib.mazums.ac.ir

دانشكده بهداشت

http://NMNlib.mazums.ac.ir

      دانشكده پرستاري نسيبه

http://medlib.mazums.ac.ir

دانشكده پزشكي

http://paralib.mazums.ac.ir

دانشكده پيراپزشكي

http://pharmlib.mazums.ac.ir

دانشكده داروسازي

http://dentlib.mazums.ac.ir

دانشكده دندانپزشكي

http://NMAlib.mazums.ac.ir

دانشكده پرستاري پيراپزشكي آمل

http://NMblib.mazums.ac.ir

دانشكده پرستاري بهشهر

http://teclib.mazums.ac.ir

دانشكده فناوريهاي نوين

http://rclib.mazums.ac.ir

دانشكده رامسر

http://ihlib.mazums.ac.ir

مركز آموزشي درماني امام خميني

http://bhlib.mazums.ac.ir

مركز آموزشي درماني بوعلي

http://zhlib.mazums.ac.ir

مركز آموزشي درماني زارع

http://fzhlib.mazums.ac.ir

مركز آموزشي درماني فاطمه زهراس

http://rhlib.mazums.ac.ir

مركز آموزشي درماني رازي

1398/04/18
Powered by DorsaPortal