بيمارستان آموزشي فاطمه الزهرا (س) ساري
۱۴۰۰ شنبه ۳ مهر
br ENGLISH
اطلاعات پرسنل كتابخانه

معرفی کارکنان:

مسوول کتابخانه:  پریسا حسن زاده، دکتری تخصصی علم اطلاعات و دانش شناسی

    ایمیل: h.center.library@gmail.com

اطلاعات تماس:33324001 داخلی 307

  کارکنان:
مریم فرخی نیا: کارشناس 

m-farokhnia@yahoo.com

اطلاعات تماس:33324001 داخلی 307

1400/03/23
Powered by DorsaPortal