مركز تحقيقات تالاسمی
۱۴۰۰ شنبه ۹ بهمن
br ENGLISH
هيئت موسس
1-دكتر مهرنوش كوثريان/ استاد بيماري هاي غدد اطفال(رئيس مركز)
2-دكتر محمد جعفر صفار/ استاد بيماري هاي عفوني كودكان
3-دكتر فريدون مجتهدزاده/متخصص بيماري هاي كودكان و فوق تخصص ژنتيك/دانشيار دانشگاه علوم پزشكي مازندران
4-دكتر حسن ابوالقاسمي/استاد بيماري هاي خون و انكولوژي اطفال
5-دكتر غلامرضا باهوش/ متخصص بيماري هاي خون و انكولوژي اطفال
6-دكتر عليرضا خليليان/ استاد اپيدميولوژي و آمار 
1398/08/08
Powered by DorsaPortal