بيمارستان آموزشي فاطمه الزهرا (س) ساري
۱۴۰۰ شنبه ۲۷ شهريور
br ENGLISH
مقررات امانت منابع
ماده 2 مقررات امانت:
 حداكثر تعداد كتاب براي اعضاء به صورت زير مي باشد(تعداد با توجه به شرايط و نظر كتابدار قابل تغيير مي باشد):
 
 نوع عضويت
 تعداد امانت
 مدت زمان امانت
 اعضاي هيات علمي و رزدينت
 15 30
 پزشكان 3 30
 سايراعضاء 2 7
 
تبصره 1: كليه اعضا در صورت رزرو نبودن كتابهاي به امانت برده شده مي توانند امانت كتابها را تمديد كنند.
تبصره 2: كتابهاي پر مراجعه و يا تك نسخه اي بنا به تشخيص مسئول بخش امانت ممكن است در قفسه هاي رزرو كتابخانه قرار
گيرد و فقط در تالار مرجع از آن استفاده شود.
تبصره 3: امانت گرفتن كتاب با استفاده از كارت ساير اعضاء ممنوع است و حضور خود هر شخص براي ا مانت گرفتن،الزامي
است.
ماده 3 منابعي كه به امانت داده نمي شود: 
  • كتابهاي مرجع از قبيل دايره المعارف ها، اطلس ها، فرهنگ ها، زندگينامه ها و غيره. ·
  • نشريات ادواري، ·
  • لوح هاي فشرده، و فيلمهاي ويدئويي، ·
  • پايان نامه ها ·
تبصره 1: مقالات نشريات مورد نياز در ازاي دريافت كارت شناسايي معتبر، جهت كپي گرفتن در اختيار استفاده كنندگان قرار مي گيرد. هزينه كپي از مقالات مجلات چاپي كتابخانه به عهده مراجعه كننده است.
تبصره 2: اعضاي هيات علمي، ميتوانند با تشخيص مسئول بخش امانت تا دو روز منابع مرجع را به امانت ببرند.
تبصره 3: اعضا در صورت نياز به رايت مقالات، اسكن از تصاوير كتابها يا تصاوير اطلسها، با ارائه CD خام و يا Flash memory ميتوانند از منابع مذكور استفاده نمايند. تصويربرداري از صفحات كتابها و نشريات، با اجازه كتابدار كتابخانه، بلامانع است
.
1398/11/08
Powered by DorsaPortal