حوزه ریاست
۱۳۹۹ پنج شنبه ۲۱ فروردين
br ENGLISH
معرفی ریاست دانشگاه

 

رييس دانشگاه علوم پزشكي مازندران


◀️نام و نام خانوادگي: دكتر سيد عباس موسوي

متولد: 1347

دكتري تخصصي روانپزشكي از دانشگاه علوم پزشكي مشهد

پست سازماني: عضو هيات علمي

مرتبه علمي: دانشيار

پست الكترونيك :  a.mousavi@mazums.ac.ir

◀️گزيده اي از سوابق اجرايي، مديريتي :

1- جانشين رياست دانشگاه و معاون آموزشي، پژوهشي، دانشجويي و فرهنگي به تناوب در دانشگاه علوم پزشكي شاهرود ازسال 1385 تا 1391

2- اولين سرپرست دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شاهرود

3- عضو هيات مديره سازمان نظام پزشكي شهرستان شاهرود از سال83تا87

4- عضو هيات ممتحنه آزمون هاي جامع پزشكي اصلاحات كشور

5- معاون پژوهشي مركز تحقيقات روانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي گلستان 91

6- مسئول آموزش دستياران تخصصي روان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي گلستان 91

7-عضو هيات اجرايي جذب اعضاي هيات علمي علوم پزشكي استان سمنان

8- عضو شوراي بسيج جامعه پزشكي شاهرود و مسئول واحد پژوهشي در شورا ي مذكور

9- داراي بيش از 5 فرآيند برتر كشوري در جشنواره آموزشي شهيد مطهري و ده ها فرآيند برگزيده دانشگاهي

10- عضو شوراي سردبيري مجله علمي -پژوهشي دانش و تندرستي

11- پژوهشگر برتر باليني دانشگاه علوم پزشكي شاهرود در سال 90-91

12- پژوهشگر برتر باليني دانشگاه علوم پزشكي گلستان در سال 92

13- استاد نمونه دانشگاه علوم پزشكي گلستان سال 91

 ◀️تاليف كتب دانشگاهي:

1- مهارت هاي ياد گيري (در دانشگاه و دانشجويان علوم پزشكي) 91

2- نقشه جامع علمي دانشگاه علوم پزشكي شاهرود90

3- برنامه آموزش پزشكي عمومي نوين

◀️سوابق آموزشي:

1- بيش از 14 سال تدريس در رشته ها و مقاطع مختلف  در چندين دانشگاه

2- استاد راهنما و مشاور در ده ها پايان نامهPhD ، پايان نامه دكتري عمومي،MPH  و كارشناسي ارشد

3- انجام ده ها پروژه  تحقيقاتي علمي - دانشگاهي مصوب

4- ارايه ده ها مقاله علمي چاپ شده در مجلات  , ISI Pubmedو علمي - پژوهشي

1397/08/13
Powered by DorsaPortal