حوزه ریاست
۱۴۰۱ دوشنبه ۱۳ تير
br ENGLISH
هیئت رئیسه رییس دانشگاه  د کتر سیدعباس موسوی
 
 

سرپرست معاونت بهداشتی   دکتر قاسم اویس
 
 
 
 
 
 

 معاون تحقیقات و فناوری دکتر مجید سعیدی
 
   

 معاون آموزشی دکتر غلامعلی گدازنده
   

 معاون دانشجویی وفرهنگی دکتر محمد رضا حق شناس
   

  سرپرست معاونت درمان دکتر تورج اسدی  


 

 
 
 معاون توسعه مدیریت و منابع دکتر محمد پنبه چی
 
 

معاون غذا و دارو دکتر محمدرضا شیران
 

 
 رئیس دانشکده پزشکی دکتر ایرج ملکی
 
 
 
 

 
مشاور رئیس دانشگاه و مدیر روابط عمومی 
 
 

 

مدیر حراست دانشگاه دکتر یوسف مقدسی
 
 
 
مشاور و مدیر دفتر رئیس دانشگاه  دکتر محمدصادق پارسایی

       

 

 

 


وظایف و اختیارات هیات رئیسه

فراهم کردن زمینه‌های اجرایی مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی و آئین نامه‌ها و بخشنامه‌های صادرشده از سوی وزارت متبوع.

پیشنهاد نمودار تشکیلاتی واصلاحات اداری لازم برای اداره امورداخلی دانشگاه به هیأت امناء از طریق رئیس دانشگاه.

بررسی و ارزیابی نحوه اجرای تصمیمات هیأت رئیسه ونظارت بر عملکرد واحدهای دانشگاه.

فراهم کردن زمینه مردمی نمودن دانشگاه وکمک به خودکفایی دانشگاه و واحدهای وابسته.

ایجاد هماهنگی لازم بین حوزه‌های مختلف معاونت‌ها.

بررسی آئین نامه‌های اداری و مالی ومعاملاتی دانشگاه برای طرح در هیأت امناء و تهیه پیشنهادها، طرح‌ها و برنامه‌هایی که باید در دستور کار هیأت امناء قرار گیرد.

پیشنهاد بودجه سالانه دانشگاه به هیأت امناء از طریق رئیس دانشگاه.

پیشنهاد توزیع وتخصیص فرصت‌های مطالعاتی و دوره‌های کوتاه مدت آموزشی و تحقیقاتی داخل و خارج که طبق ضوابط به اعضای آموزشی، پژوهشی تعلق می‌گیرد از طریق رئیس دانشگاه به وزارت متبوع.

1399/06/23
Powered by DorsaPortal