معاونت تحقیقات و فناوری
۱۳۹۹ يکشنبه ۱۹ مرداد
ENGLISH
Wiley

راهنماي استفاده Wiley

 

 اين پايگاه يكي از بزرگترين ناشران بين المللي است و مقالات بيش از 1600 ژورنال، 21000 كتاب آنلاين و.. را ارائه مي دهد.

 بسياري از اين مجلات در JCR  نمايه شده است.جهت استفاده از اين پايگاه از طريق سايت كتابخانه الكترونيك دانشگاه به آدرس: diglib.mazums.ac.ir ويا

https://onlinelibrary.wiley.com مي توانيد اقدام كنيد.

 در اين پايگاه امكان جستجوبه دو صورت  جستجوي ساده و پيشرفته وجود دارد.

جستجوي ساده:در صفحه اول پايگاه در قسمت مشخص شده مي توان عنوان مقاله ، كليد واژه و ...را وارد كرد.

جستجوي پيشرفته :در اين جستجو امكان اعمال محدوديت هاي از قبيل محل كليد واژه –زمان –انتخاب بازه زماني خاص و ........ وجود داردوبراي جستجوي يك عبارت آنرا در يك گيومه قرار دهيد

در صفحه نتايج تعداد مقالات و ركوردهاي بازيابي شده ديده مي شود.در سمت راست صفحه گزينه                                                                                                                                  

 sorted byامكان مرتب سازي نتايج و در سمت چپ گزينه Filter   امكان محدود كردن نتايج مقدور مي باشد.

در صورت انتخاب مقاله مورد نظر ميتوان فايل pdf آنراذخيره كرد.

همچنين مي توان ركورد خود را با استفاده از گزينه Tools به محيط ديگر مثل Endnot  و ...ارسال كرد.

از گزينه Share  مي توان براي ايميل  مقاله به ديگران و ...استفاده كرد.چكيده مقاله نيز در اين قسمت قابل دسترسي است.

در صفحه اصلي  با كليك روي هر يك از منابع مي توان وارد آن قسمت شد و بشكل خاص جستجو انجام دادو يا عناوين مجله يا كتاب را جستجو كرد .

در قسمت Subject موضوع مورد علاقه را مي توان انتخاب كردو در آن محدوده موضوعي خاص جستجو را انجام داد.                                                             

بطور مثال با انتخاب ژورنال و ورود به قسمت نشريات ليست الفبايي آنها ديده مي شود كه براي جستجوي عنوان خاصي ويا شماره ايي از آن كاربرد دارد.

با انتخاب يك مجله و ورود به صفحه اول آن  اطلاعات اصلي نشريه قابل ديدن است.

Iو فهرست مقالات  شماره هاي جاري و قبلي مجله نيز قابل دسترسي است   mpact factor 

بسياري از كتب نيز در اين پايگاه قابل دسترسي است. -

در انتهاي صفحه اول اين پايگاه موارد جديدي كه اضافه شده اند اطلاع رساني مي گردد. -

 

اداره كتابخانه مركزي علوم پزشكي مازندران

1397/04/09
Powered by DorsaPortal