معاونت اجتماعی
۱۳۹۹ جمعه ۲۴ مرداد
اداره تامين و ارتقاء سلامت اجتماعي
رئيس اداره : آقاي غلامعباس ملازاده 
تحصيلات : دانشجوي دكتري روانشناسي سلامت 
تلفن :33044344
 
 

معرفي اداره تامين و ارتقاي سلامت اجتماعي

آسيب‌هاي اجتماعي

با وجود جايگاه تمدني و فرهنگي كشورمان و با توجه به وجود ظرفيت‌هاي فرهنگي، مذهبي نبايد از رويكرد روند برخي آسيب‌هاي اجتماعي در جامعه چشم‌پوشي كرد؛ چنانكه چشم‌پوشي يا نديدن آسيب‌ها به هر منظور منجر به غفلت مسئولين و جامعه ما از وجود اين آسيب‌ها و در پي آن اشاعه بيشتر خواهد شد. بهتر آن است با استفاده از همين ظرفيت‌هاي فرهنگي، مذهبي بايد براي مقابله با اين آسيب و ديگر آسيب‌هاي اجتماعي برنامه ريزي نمود.

انكار آسيب‌هاي اجتماعي در جامعه بيشترين آسيب را به پيكره جامعه وارد خواهد كرد كه اين امر موجب مي‌شود ما از واقعيت‌هايي كه مي‌توان آن را مشكلات زيرساختي در بحث آسيب‌ها عنوان كرد، دور بمانيم.

آمار و شواهد موجود در جامعه، نشانه روند رو به رشد آسيب‌هاي اجتماعي در جامعه بوده و در اين رابطه ديگر توقف و بي‌تفاوتي دستگاه‌ها و نهادهاي فرهنگي، اجتماعي مورد قبول نيست.

 عادت بد نگاه جامعه به آسيب‌هاي اجتماعي تنها به برخورد انتظامي اكتفا مي‌شود؛ در حالي كه ده‌ها نهاد و دستگاه فرهنگي، اجتماعي وظيفه قا نوني و شرعي پيشگيري از روند رو به رشد آسيب‌هاي اجتماعي به خصوص در بين جوانان را به عهده دارند.

شايد بتوان درصدي از اين آسيب‌ها را به دليل عدم رونق اشتغال و…عنوان كرد اما، پديده ازدواج‌هاي خياباني به دور از عقلانيت و با احساس عاشقانه هم موجب رشد طلاق در جامعه شده است؛ به طوري كه بيشتر آمار طلاق زوج هاي جوان در پنج سال نخست زندگي زناشويي صورت مي‌گيرد.

رشد آمار طلاق هم يكي از بسترهاي رشد اعتياد، بيكاري و ديگر آسيب‌ها در جامعه مي‌شود.

هر چند برخي آسيب‌ها نظير ناهنجاري‌هاي اجتماعي، سرقت، تجاوز به عنف و قتل با برخورد قضايي و انتظامي بايد مواجه شوند اما ريشه‌يابي ديگر آسيب‌ها نظير طلاق، اعتياد به مواد مخدر و مشروبات الكلي، فساد اخلاقي، بي‌خانماني و كارتون خوابي به واسطه فقر اقتصادي از جمله آسيب‌هايي است كه مشاركت عمومي براي رفع آن ضروري است.

با مصرف مواد مخدر روان‌گردان يا مشروبات الكلي و سركشي غيرمعقولانه برخي افراد در جامعه، روند رو به رشد آسيب‌هاي اجتماعي غيرقابل كتمان است.

بايد اذعان داشت كه بسياري از خانواده‌ها چندان نظارتي عميق به فرزندان خود ندارند و اين مهم موجب شده در بيشتر مواقع پيش از پيشگيري، حادثه تلخ آسيب‌ها نظير مصرف مشروبات الكلي رخ دهد.

هم اكنون خانواده جايگاه مبنايي در جامعه انساني دارد كه همانند سلول در پيكره آدمي مي‌باشد؛ از اين رو نخستين گام پيشگيري بايد از سوي خانواده‌ها و والدين در جهت نظارت فرزندان انجام پذيرد و اين امر با ارتباط بين منطق و احساسات والدين و تعادل بين آزادي فردي و پيوندهاي جمعي ميسّر خواهد شد.

بخش ديگر رفع مشكلات ياد شده به عهده ساختار دولتي و نهادهاي اجتماعي فعال در كشور است كه با نوآوري، ارايه ابتكارات و خلاقيت‌ها در جهت صيانت از افراد جامعه و جوانان در معرض آسيب اقدام كند.

در يك چشم‌اندازكلي مشاوران فعال در مدارس مي‌توانند با رصد كردن دانش‌آموزان آسيب‌پذير در جهت پيشگيري از آسيب‌ها اقدام كنند.

تعليم و تربيت  در سطح اموزش و پرورش يا دانشگاه با وجود ظرفيت مناسب مي‌تواند بسياري از فقدان‌هاي اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي دانش‌آموختگان را به طور حداقلي برطرف كند تا در آينده آمار آسيب‌هاي اجتماعي در سطح كلان كاهش يابد و اين مهم بايد از بدو دوره آموزش و تحصيلات با حمايت همه جانبه نهادهاي تصميم‌گيري كشور، نظير مجلس شوراي اسلامي و لحاظ بودجه اعتباري مناسب انجام پذيرد؛ سرمايه‌گذاري در اين رابطه موجب پرورش سرمايه‌هاي بزرگ علمي، اجتماعي و اقتصادي براي آينده كشور خواهد بود. 
 

شرح وظايف اداره تامين و ارتقاي سلامت اجتماعي

1- تنظيم ماتريس ظرفيت هاي موجود وزارت بهداشت، سازمان وابسته و دانشگاه هاي علوم پزشكي و نوع بهره گيري از ان ها جهت پيشگيري، كنترل و كاهش آسيب هاي اجتماعي حوزه سلامت

2- ايجاد ساز و كار تبادل مستمر و نظامند داده ها و اطلاعات آماري با دبيرخانه شوراي اجتماعي كشور و برگزاري نشست هاي دوره هاي مشترك در حوزه آسيب هاي اجتماعي

3- سازماندهي نشست هاي دوره اي منظم با كارگروه آسيب هاي اجتماعي سلامت در دانشگاه هاي و پيگيري مصوبات مربوطه به تدوين گزارش هاي دوره هاي عملكرد كارگروه ها

4- پايش و ارزشيابي مستمر و مستندسازي اجراي تكاليف و وظايف محوله به وزارت بهداشت از شواي اجتماعي وزارت كشور در ارتباط با آسيب هاي اجتماعي حوزه سلامت

1-4- برگزاري مستمر جلسات ستاد كنترل و كاهش آسيب هاي اجتماعي حوزه سلامت

2-4- رصد، پايش، ارزشيابي و مستندسازي فعاليت هاي ستاد پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي مبتني بر شاخص هاي كنترل عملكرد

3-4- تشكيل شورا (كميته ملي) علمي- اجرايي، تدوين و پايش شاخص هاي عملكردي حوزه آسيب هاي اجتماعي سلامت

4-4- اولويت تشكيل كارگروه آسيب هاي اجتماعي به شرح ذيل:

1-5-4- كارگروه مسائل اجتماعي محيط هاي دانشجويايي به سرپرستي نماينده معاونت دانشجويي

2-5-4- كارگروه اعتياد به سرپرستي نماينده معاونت بهداشتي

3-5-4- كارگره سلامت روان به سرپرستي نماينده معاونت بهداشتي

4-5-4- كارگروه حاشيه نشيني به سرپرستي مديريت شبكه

5-5-4- كارگرو طلاق به سرپرستي نماينده معاونت بهداشت 
 
1397/10/02
Powered by DorsaPortal