مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی
۱۳۹۹ جمعه ۲۴ مرداد
br ENGLISH
معرفي

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن تماس

عكس

حسن اسدي

رئيس اداره پذيرش و ثبت نام و امتحانات

در صورت عدم حضور به آقاي علي ياسري فر مراجعه نمائيد

01133044312

علي ياسري فر

كارشناس مسئول پذيرش و ثبت نام و امتحانات

كليه مكاتبات مربوط به دانشكده پزشكي ساري رشته پزشكي پرديس خودگردان دانشگاه و دانشگاه آزاد

01133044386

حجت اله فلاح نژاد

كارشناس خدمات آموزشي

كليه مكاتبات مربوط به دانشكده داروسازي ساري و رشته داروسازي پرديس خودگردان دانشگاه

01133044312

ميترا دوانلو

كارشناس خدمات آموزشي

كليه مكاتبات مربوط به دانشكده بهداشت

01133044310

سيده زينب رحيمي

كارشناس خدمات آموزشي

كليه مكاتبات مربوط به دانشكده پرستاري ساري پرستاري آمل و پرستاري بهشهر

01133044310

آمنه قاسم پور

كارشناس خدمات آموزشي

كليه مكاتبات مربوط به دانشكده پيراپزشكي ساري و پيراپزشكي آمل و دانشكده دندانپزشكي

01133044311

1395/07/12
Powered by DorsaPortal