معاونت بهداشتی
۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۹ دي
پوستر و بنر آموزشي
 پوستر هفته اطلاع رسانی ایدز 1397
بنر شماره 3 هفته سلامت 1398
 بنر شماره 1 بسیج ملی فشار خون 1398(افقی)
 بنر شماره 2 بسیج ملی فشار خون 1398
 بنر شماره 3 بسیج ملی فشار خون 1398(استند)
 بنر شماره 4 بسیج ملی فشار خون 1398  
  پوستر شماره 1 بسیج ملی فشار خون 1398
پوستر شماره2 بسیج ملی فشار خون 1398   پوستر شماره 3 بسیج ملی فشار خون 1398 (طرح لوگو)بنر من ماسک میزنم1
بنر من ماسک میزنم2
 بنر من ماسک میزنم3 بنر من ماسک میزنم4
   
 
1399/05/04
Powered by DorsaPortal