معاونت بهداشتی
۱۴۰۰ يکشنبه ۲۶ دي
اسلايدهاي آموزشي
 
 پاورپوينت ارائه شده در كارگاه آموزشي پزشكان آبان98
(دكتر شيرزاد) 
اسلايد ارائه شده در كارگاه آموزشي پزشكان آبان98
(دكتر رمضاني) 
 
پاورپوينت ارائه شده در كارگاه آموزشي پزشكان آبان98
(دكتر سهراب) 
پاورپوينت ارائه شده در كارگاه آموزشي پزشكان آبان98
(دكتر بهار) 
 
پاورپوينت ارائه شده در كارگاه آموزشي پزشكان آبان98(دكتر يوسفي
 
پاورپوينت ارائه شده در كارگاه آموزشي پزشكان آبان98(دكتر سعيديان)

اسلايد ارائه كارگاه باز آموزي كارشناسان ستاد شهرستان ها آذر 98 برنامه سرطان ( مهندس آوازه )

پاورپوينت در رابطه با سايت ويزيت ارائه شده در كارگاه آموزشي  كارشناسان مسئول دي 98پاورپوينت گزارش رامسر  ارائه شده در كارگاه آموزشي  كارشناسان مسئول دي 98
 
پاورپوينت گزارش نور  ارائه شده در كارگاه آموزشي  كارشناسان مسئول دي 98
 
  
     
1398/10/14
Powered by DorsaPortal