معاونت بهداشتی
۱۴۰۰ يکشنبه ۲۶ دي
اسلايدهاي آموزشي
 
 اجلاس کشوری مدیران بیماری ها (10-7 دی ماه 1397)
    
 اسلاید مراقبت تب و بثورات با هدف حذف 
 اسلاید حذف هپاتیتهای ویروسی-اجلاس کشوری مدیران بیماریها
  فرایند اجرایی استاندارد شده برای مراقبت پیامدهای نامطلوب ایمن سازیاسلاید برنامه مراقب AEFI -اجلاس کشوری مدیران
اسلاید برنامه کشوری ریشه کنی فلج اطفال  اجلاس کشوری مدیران  اسلاید مراقبت سرخجه-اجلاس کشوری مدیران اسلاید مراقبت عفونت بیمارستانی -اجلاس کشوری
 اسلاید HIV - اجلاس کشوری مدیران اسلاید برنامه های ارتقای کیفیت برای سال 1398
 اسلاید بیماری های منتقله با آب-اجلاس کشوری مدیران
 اسلاید بیماری های زئونوز-اجلاس کشوری مدیران
     تصاویر اجلاس کشوری مدیران بیماری های واگیر
 بیماری توبرکلوزیس(سل)
    
 خلاصه راهنمای درمان سل
بیماریهای مشترک انسان و دام

هپاتیت
    
اسلاید هپاتیت (روز جهانی هپاتیت 2019)
    
سمینار آموزشی کورونا ویروس(26 بهمن 1398)
    
1398/11/28
Powered by DorsaPortal