معاونت غذا و دارو
۱۳۹۹ جمعه ۲۴ مرداد
br ENGLISH
كارشناسان واحد نظارت بر مواد غذايي آشاميدني

كارشناس  سمت شماره تماس
  ماريا خانپور كارشناس مسئول نظارت بر مواد غذايي و آشاميدني 33044428
  بهناز مشرفي كارشناس نظارت بر مواد غذايي و آشاميدني 33044428
  زهرا آهنگي كارشناس نظارت بر مواد غذايي و آشاميدني
 33044428
  پونه  نوشيروان پور كارشناس نظارت بر مواد غذايي و آشاميدني 33044439
  فهيمه باقري عربي كارشناس نظارت بر مواد غذايي و آشاميدني 33044439
  مريم قلي پور كارشناس نظارت بر مواد غذايي و آشاميدني 33044439
  مريم عمراني كارشناس نظارت بر مواد غذايي و آشاميدني 33044439
  كاظم محمودي كارشناس نظارت بر مواد غذايي و آشاميدني 33044437
  عمران كريمي كارشناس نظارت بر مواد غذايي و آشاميدني 33044437
  غلامرضا مهدي پور كارشناس نظارت بر مواد غذايي و آشاميدني 33044437
  مسعود قنبري كارشناس نظارت بر مواد غذايي و آشاميدني 33044437
  مهدي حسين زاده كارشناس نظارت بر مواد غذايي و آشاميدني 33044437
1397/07/16
Powered by DorsaPortal