معاونت اجتماعی
۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۲ مرداد
تاریخ: 1398/05/15 تعداد بازدید: 29
برگزاري جلسه هم انديشي كمك به ارتقاء تحصيلي دانش آموزان داراي بيماري خاص در دانشگاه علوم پزشكي مازندران مورخ 9/5/98
برگزاري جلسه هم انديشي كمك به ارتقاء تحصيلي دانش آموزان داراي بيماري خاص در دانشگاه علوم پزشكي مازندران مورخ 9/5/98

اولين جلسه هم انديشي كمك به ارتقاء تحصيلي دانش آموزان داراي بيماري خاص در تاريخ 9/5/98 روز چهارشنبه در دفتر مشاركت هاي مردمي دانشگاه علوم پزشكي مازندران با حضور آقاي­   دكترمصدري(مديريت مشاركت هاي مردمي دانشگاه)،حجت الاسلام اندرخورا(رئيس اداره سازمان هاي مردم نهاد ) آقاي­ كاظمي(رئيس اداره خيرين و موسسات خيريه سلامت دانشگاه)، آقاي­علي حاجي( مدير بيمارستان بوعلي)، خانم ­عليزاده(سرپرستار بخش آنكولوژي بيمارستان بوعلي )، خانم پرهوده(آموزگار داوطلب)، آقاي عابدين كاظمي (آموزگار داوطلب)، آقاي رضايي(آموزگار داوطلب)، خانم نعمتي (مدير عامل سمن نوانديش مشاوران شمال)، آقاي خدابخشي (عضو سمن نوانديش مشاوران شمال)، خانم قرباني (كارشناس خيرين دانشگاه) و  خانم كاظمي(كارشناس توسعه و توانمند سازي سمن ها)  برگزار گرديد . اين جلسه به منظور استفاده از ظرفيت سازمان هاي مردم نهاد و توانمنديهاي مربيان داوطلب در ارتقاء سطح تحصيلي دانش آموزان تشكيل گرديد.  بعد ازبحث و  تبادل نظر حاضرين در جلسه در خصوص شرايط دانش آموزان ، فضا و امكانات آموزشي مورد نياز مقرر گرديد: بانك اطلاعات دانش آموزان داراي بيماري خاص توسط مركز آموزش درماني بيمارستان آموزشي درماني بوعلي سينا ساري تهيه و سپس ضمن برنامه ريزي و تعيين متد آموزشي متناسب با شرايط دانش آموزان  توسط سمن ها  و آموزگاران داوطلب طرح فوق الذكر بصورت پايلوت جهت  2 الي 3 دانش آموز اجرا و بعد از بررسي بازخوردها،  بصورت منسجم و مداوم اجرا گردد. همچنين مقرر گرديد بمنظور اجراي هدفمند، تفاهم نامه همكاري في مابين دانشگاه علوم پزشكي مازندران، اداره كل آموزش و پرورش استان و سمن نوانديش مشاوران شمال انعقاد و مسائل مربوطه در آن قيد گردد.  

برگزاري جلسه هم انديشي كمك به ارتقاء تحصيلي دانش آموزان داراي بيماري خاص در دانشگاه علوم پزشكي مازندران مورخ 9/5/98
Powered by DorsaPortal