معاونت اجتماعی
۱۳۹۹ جمعه ۲۴ مرداد
تاریخ: 1398/06/27 تعداد بازدید: 61
برگزاري دومين نشست «اعضاي شوراي مشاركت مردم در سلامت» با هدف توانمند سازي مردم در ارتقاي سلامت جامعه، با حضور جناب آقاي دكتر محموديان(رئيس دبير خانه كارگروه سلامت و اميت غذايي استان مازندران ) و 27 نفر از نمايندگان تشكل هاي مردمي استان در مورخ 25/6/98 در سالن قلم دانشگاه علوم پزشكي مازندران
برگزاري دومين نشست «اعضاي شوراي مشاركت مردم در سلامت» با هدف توانمند سازي مردم در ارتقاي سلامت جامعه، با حضور آقاي دكتر محموديان(رئيس دبير خانه كارگروه سلامت و امنييت غذايي استان مازندران ) و 27 نفر از نمايندگان تشكل هاي مردمي استان در مورخ 25/6/98 در سالن قلم دانشگاه علوم پزشكي مازندران

 با هدف توانمند سازي مردم در ارتقاي سلامت جامعه، دومين نشست «اعضاي شوراي مشاركت مردم در سلامت» استان مازندران با حضور جناب آقاي دكتر محموديان(رئيس دبير خانه كارگروه سلامت و اميت غذايي استان مازندران ) و 27 نفر از نمايندگان تشكل هاي مردمي استان تشكيل شد.

در ابتدا آقاي دكتر ملازاده رييس اداره تامين و ارتقاء سلامت اجتماعي ، با خير مقدم به اعضاي حاضر در جلسه از نمايندگان سازمان ها و ادارات در ترغيب و فعال­سازي نمايندگان تشكل­هاي مردمي مربوط جهت حضور مستمر در جلسات شورا درخواست نمودند سپس آقاي ميرزايي رئيس شوراي مشاركت مردمي از اهداف توسعه پايدار و نقش خانه مشاركت در دستيابي به اين توسعه سخناني ايراد نمودند. در ادامه آقايان دكتر محموديان( رييس دبيرخانه كارگروه سلامت و امنييت غذايي استان )، دكتر آهنگر( معاون فني معاونت بهداشتي )، مهندس مكرمي ( مديرغذا)  و نماينده مردمي هلال احمر و روساي خانه هاي مشاركت شهرستاني پيشنهادات خود را در رابطه با برنامه ها و اقدامات اين خانه در سال جاري  مطرح نمودند.

مصوبات به شرح زير مي باشد:

1- مقرر شد براي  فعال سازي خانه هاي مشاركت مردم در سلامت در شهرستان تا پايان مهر توسط دبيران شوراي مشاركت مردمي برنامه ريزي انجام گيرد.2- مقرر شد برنامه زمانبندي آموزشي براي اعضا شوراي مشاركت مردمي به عنوان سرشاخه، تا پايان مهر توسط روساي شوراي مشاركت مردمي تدوين و اجرا گردد.3- مقرر شد روش­هاي رساندن پيام هاي سلامت به مردم  در هر شهرستان­(فضاي مجازي، جشنواره، مسابقات و .....) بررسي و برنامه هاي اجرائي آن تا پايان مهر توسط دبيران شوراي مشاركت مردمي به دبيرخانه خانه مشاركت استان ارسال گردد.4- مقرر شد نسبت به تهيه و تدوين طرح شهر پاك( عاري از طلاق، اعتياد و...) تا پايان آذر توسط دبيران شوراي مشاركت مردمي اقدام گردد.

برگزاري دومين نشست «اعضاي شوراي مشاركت مردم در سلامت» با هدف توانمند سازي مردم در ارتقاي سلامت جامعه، با حضور جناب آقاي دكتر محموديان(رئيس دبير خانه كارگروه سلامت و اميت غذايي استان مازندران ) و 27 نفر از نمايندگان تشكل هاي مردمي استان  در مورخ 25/6/98 در سالن قلم دانشگاه علوم پزشكي مازندران
Powered by DorsaPortal