معاونت غذا و دارو
۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۲ مرداد
br ENGLISH
تاریخ: 1393/09/15 تعداد بازدید: 401
انجام آزمونهاي تعيين مقادير كاتيون ها و فلزات سنگين و پروفايل اسيدهاي چرب در نمونه هاي غير غذايي
با توجه به راه اندازي و تجهيز بخش استخراج و آماده سازي نمونه هاي غيرغذايي و بيمارستاني (سرم و ...) و امكان انجام آزمونهاي تعيين مقادير كاتيونها وفلزات سنگين نظير,Se ,K Ca ,Mg ,Mn ,Na ,Cu ,Zn ,Fe و پروفايل اسيدهاي چرب بادستگاه هاي اتميك ابزورپشن و GC اعلام مي دارد مديريت آزمايشگاه كنترل اين معاونت آماده پذيرش و آزمايش اين قبيل نمونه ها در جهت خدمت به سلامت آحاد جامعه مي باشد.

با توجه به راه اندازي و تجهيز بخش استخراج و آماده سازي نمونه هاي غيرغذايي و بيمارستاني (سرم و ...) و امكان انجام آزمونهاي تعيين مقادير كاتيونها وفلزات سنگين نظير,Se ,K Ca ,Mg ,Mn ,Na ,Cu ,Zn ,Fe و پروفايل اسيدهاي چرب بادستگاه هاي اتميك ابزورپشن و GC اعلام مي دارد مديريت آزمايشگاه كنترل اين معاونت آماده پذيرش و آزمايش اين قبيل  نمونه ها در جهت خدمت به سلامت آحاد جامعه مي باشد. لذا در صورت نياز، متقاضيان محترم مي توانند علاوه بر ارسال درخواست اداري، با مراجعه به نشاني سايت اين (fd.mazums.ac.ir) و با تكميل فرم عقد قرارداد انجام آزمون كه فرم مربوطه جهت سهولت در صفحه اصلي سايت دانشگاه نيز گنجانده شده، نسبت به ارسال نمونه ها جهت انجام آزمايشات مورد نظر اقدام نمايند.

 

    انجام آزمونهاي تعيين مقادير كاتيون ها و فلزات سنگين و پروفايل اسيدهاي چرب در نمونه هاي غير غذايي
Powered by DorsaPortal