معاونت اجتماعی
۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۵ تير
برگزاری جلسه هم اندیشی گروه های داوطلب جهادی سلامت استان مازندران برگزاری جلسه هم اندیشی گروه های داوطلب جهادی سلامت استان مازندران
برگزاری جلسه هم اندیشی گروه های داوطلب جهادی سلامت استان مازندران
1398/11/20
 برگزاری مجمع سلامت شهرستان سوادکوه شمالی در استان مازندران در تاریخ 16/11/98 در محل فرمانداری این شهرستان و با حضورمعاون فرماندار ، نماینده استانداری ، نماینده دانشگاه علوم پزشکی مازندران برگزاری مجمع سلامت شهرستان سوادکوه شمالی در استان مازندران در تاریخ 16/11/98 در محل فرمانداری این شهرستان و با حضورمعاون فرماندار ، نماینده استانداری ، نماینده دانشگاه علوم پزشکی مازندران
برگزاری مجمع سلامت شهرستان سوادکوه شمالی در استان مازندران در تاریخ 16/11/98 در محل فرمانداری این شهرستان و با حضورمعاون فرماندار ، نماینده استانداری ، نماینده دانشگاه علوم پزشکی مازندران
1398/11/20
برگزاري دومين مجمع سلامت شهرستان گلوگاه در استان مازندران در تاريخ 16/11/98 برگزاري دومين مجمع سلامت شهرستان گلوگاه در استان مازندران در تاريخ 16/11/98
برگزاري دومين مجمع سلامت شهرستان گلوگاه در استان مازندران در تاريخ 16/11/98
1398/11/19
برگزاري جلسه تخصصي گروه كاري سلامت و امنيت غذايي  به رياست استاندار مازندران ، با موضوع پيشگيري و كنترل كروناويروس در تاريخ 12/11/1398 برگزاري جلسه تخصصي گروه كاري سلامت و امنيت غذايي به رياست استاندار مازندران ، با موضوع پيشگيري و كنترل كروناويروس در تاريخ 12/11/1398
برگزاري جلسه تخصصي گروه كاري سلامت و امنيت غذايي به رياست استاندار مازندران ، با موضوع پيشگيري و كنترل كروناويروس در تاريخ 12/11/1398
1398/11/14
بازديد مهندس كاظمي رئيس اداره خيرين و موسسات خيريه سلامت دانشگاه علوم پزشكي مازندران  به اتفاق دكتر صالح طبري مدير شبكه بهداشت ودرمان شهرستان بهشهر در مورخ 8/11/98 بازديد مهندس كاظمي رئيس اداره خيرين و موسسات خيريه سلامت دانشگاه علوم پزشكي مازندران به اتفاق دكتر صالح طبري مدير شبكه بهداشت ودرمان شهرستان بهشهر در مورخ 8/11/98
بازديد مهندس كاظمي رئيس اداره خيرين و موسسات خيريه سلامت دانشگاه علوم پزشكي مازندران به اتفاق دكتر صالح طبري مدير شبكه بهداشت ودرمان شهرستان بهشهر در مورخ 8/11/98
1398/11/12
حوزه اجتماعي
دسترسی ویژه
خدمات مردمی
Powered by DorsaPortal