معاونت تحقیقات و فناوری
۱۴۰۰ سه شنبه ۲۴ فروردين
ENGLISH
انتشار اطلاعات و نتایج مطالعات شده در دنیا در مورد بیماری کووید- 19در قالب برنامه ای با نام رصد مجلات (JOurnal Watch) انتشار اطلاعات و نتایج مطالعات شده در دنیا در مورد بیماری کووید- 19در قالب برنامه ای با نام رصد مجلات (JOurnal Watch)
.
1400/01/21
نمایه مجله علوم پرستاری و مامائی در پایگاه Scopus نمایه مجله علوم پرستاری و مامائی در پایگاه Scopus
نمایه مجله علوم پرستاری و مامائی در پایگاه Scopus
1400/01/11
آغاز برنامه ارزشیابی تاثیرات پژوهش های انجام شده در دانشگاه های علوم پزشکی کشور آغاز برنامه ارزشیابی تاثیرات پژوهش های انجام شده در دانشگاه های علوم پزشکی کشور
آغاز برنامه ارزشیابی تاثیرات پژوهش های انجام شده در دانشگاه های علوم پزشکی کشور و دعوت از پژوهشگران برای معرفی طرح های اثرگذار
1399/12/18
برگزاری آخرین جلسه کارگروه اخلاق در پژوهش موسسه برگزاری آخرین جلسه کارگروه اخلاق در پژوهش موسسه
برگزاری آخرین جلسه کارگروه اخلاق در پژوهش موسسه/دانشگاه علوم پزشکی مازندران در تاریخ 99/12/13
1399/12/13
معرفی مهمترین برنامه های کمیته ساماندهی تحقیقات کووید-19 معرفی مهمترین برنامه های کمیته ساماندهی تحقیقات کووید-19
.
1399/11/28
معرفی مهمترین برنامه های کمیته ساماندهی تحقیقات کووید-19 معرفی مهمترین برنامه های کمیته ساماندهی تحقیقات کووید-19
.
1399/10/30
وبینار استاندارد سازی، ذخیره سازی و اشتراک داده‌ها با پلت‌فرم Mendeley Data وبینار استاندارد سازی، ذخیره سازی و اشتراک داده‌ها با پلت‌فرم Mendeley Data
Mendeley Data
1399/10/15
Powered by DorsaPortal