حوزه ریاست
۱۳۹۹ دوشنبه ۲۳ تير
br ENGLISH
تاریخ: 1389/05/13 تعداد بازدید: 7
گردهمايي روساي مراكز آموزشي درماني تابعه دانشگاه برگزارشد
به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مازندران اولين گردهمايي روساي مراكز آموزشي درماني تابعه استان توسط معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكي با حضور معاون و مديردرمان و مدير نظارت و ارزشيابي با هدف افزايش ارتقاي كيفيت خدمات و ايجاد دفتر حاكميت باليني در مراكز آموزشي درماني برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مازندران اولين گردهمايي روساي مراكز آموزشي درماني تابعه استان توسط معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكي با حضور معاون و مديردرمان و مدير نظارت و ارزشيابي با هدف افزايش ارتقاي كيفيت خدمات و ايجاد دفتر حاكميت باليني در مراكز آموزشي درماني برگزار شد.

در اين گردهمايي دكتر فرزاد بزرگي معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مازندران در راستاي برنامه ريزي و انتظارات اين معاونت از مراكز آموزشي درماني خواستار اجرايي نمودن طرح حاكميت باليني، ارتقاي كيفيت اورژانس، ارتقاي خدمات ÏÇÜ ، برنامه ساماندهي توزيع نيروي انساني ، توسعه بخشهاي دياليز و اجراي نمودن بخش بيماران خيلي مهم very important patient ) VÏP) شد.

در این گردهمایی دكتر اجاقي متخصص طب اورژانس و مسئول اجرايي استاندارد كردن اورژانس هاي مراكز آموزشي درماني و موانع، مشكلات و راهكاري مناسب در جهت ارتقاي مطالبي را ارائه كرد.

در ادامه این برنامه دكترسيدحبيب الله كاظمي مدير نظارت و ارزشيابي به منظور رقابتي نمودن فضاي خدمت رساني گزارشي درخصوص رتبه بندي عملكرد پزشكان متخصص مراكز آموزشي درماني تابعه در سه ماهه اول سال 89 و همچنين اهميت ارتقاي كيفي اورژانس ها ارائه کرد.

در پایان دكتر اميرخانلو مسئول حاكميت باليني دانشگاه بر اجرايي نمودن طرح حاكميت باليني و پاسخگويي مراكز آموزشي درماني در قبال بهبود دائمي كيفيت و ايجاد محيطي مناسب در جهت شكوفايي خدمات باليني و صيانت از استانداردهاي عالي خدمت تاکید کرد.

 

گردهمايي روساي مراكز آموزشي درماني تابعه دانشگاه برگزارشد
Powered by DorsaPortal