حوزه ریاست
۱۳۹۹ جمعه ۲۰ تير
br ENGLISH
تاریخ: 1389/07/30 تعداد بازدید: 5
گزارش سفر وزیر بهداشت و هیات عالی وزارت به مازندران / 3
گزارش سفر وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و هیات عالی وزارت به استان مازندران و بازدید از مراکز بهداشتی درمانی غرب استان : قسمت سوم

گزارش سفر وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و هیات عالی وزارت به استان مازندران و بازدید از مراکز بهداشتی درمانی غرب استان : قسمت سوم

دكتر' مرضيه وحيد دستجردي ' روز جمعه در 'محمودآباد' در جمع خبرنگاران افزود:بي خطرسازي زباله هاي بيمارستاني از مهمترين اولويتهاي اين وزارتخانه است كه اين موضوع با جديت در حال انجام مي باشد.
وي هزينه هر دستگاه زباله سوز توليد داخل كشور را حدود 400 ميليون ريال اعلام كرد و گفت: مراكز درماني مي توانند با صرفه جويي در هزينه هاي بيمارستاني، اعتبار لازم براي تهيه اين دستگاه را تامين كنند.
وزير بهداشت از مجهز بودن برخي از بيمارستانهاي كشور به دستگاههاي زباله سوز خبر داد
و بيان داشت: مابقي مراكز درماني نيز بايد براي تهيه دستگاههاي زباله سوز بابت بي خطر سازي زباله هاي بيمارستاني اقدام كنند.
وي دربخش ديگر سخنانش از پرداخت نشدن به موقع مطالبات توسط شركتهاي بيمه گرانتقاد كرد و افزود:بدهي شركتهاي بيمه گر تا چندي پيش حدود 9 هزار ميليارد ريال بود كه با پيگيري انجام شده اين رقم به حدود هشت هزار ميليارد ريال رسيد.
وزير بهداشت اظهار اميدواري كرد، با پرداخت به موقع مطالبات از شركتهاي بيمه گر بتوانيم
خدمات مناسب تري به شهروندان ارايه كنيم.
وحيد دستجردي اظهارداشت:اكنون شركتهاي بيمه گر حدود هفت ماه به مراكز درماني بدهكارند.
وي با اشاره به بدهي مراكز درماني به شركتهاي دارويي اضافه كرد:شركتهاي دارويي حدود
سه هزارو 500 ميليارد ريال از وزارت بهداشت طلب دارند كه پرداخت اين مبلغ نيز منوط به دريافت مطالبات از شركتهاي بيمه گر است.
 

گزارش سفر وزیر بهداشت و هیات عالی وزارت به مازندران / 3
Powered by DorsaPortal