حوزه ریاست
۱۳۹۹ سه شنبه ۲۴ تير
br ENGLISH
تاریخ: 1389/08/11 تعداد بازدید: 9
بیماریهای قلبی همچنان رکوردارعلت ماموریتهای غیرتصادفی اورژانس
اورژانس 115 دانشگاه علوم پزشکی مازندران در شش ماهه اول سال 34421ماموریت انجام داده است که از این تعداد 9935 ماموریت تصادفی و بقیه غیر تصادفی بودند .

اورژانس 115 دانشگاه علوم پزشکی مازندران در شش ماهه اول سال 34421ماموریت انجام داده است که از این تعداد 9935 ماموریت تصادفی و بقیه غیر تصادفی بودند .
به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی، در ششماهه اول ، شایعترین علت درخواست اعزام کمک از اورژانس 115 ، بیماریهای قلبی با 3878 مورد ماموریت بوده که بعد از آن بیماریها ی تنفسی با فراوانی 1168 مورد و حوادث با فراوانی 1113 مورد رتبه های بعدی را دارند.

همچنین کل ماموریتهای اورژانس 115 مازندران در شهریور ماه امسال 5507 مورد بوده که از این 3239 ماموریت شهری ، 1950 ماموریت جاده ای و 197 ماموریت جابجایی بیماران بین مراکز درمانی و 121 ماموریت کمکهای ساحلی بوده است.

در شهریور 89 از کل ماموریتهای انجام شده 3727 ماموریت غیر تصادفی و 1780 ماموریت برای بیماران تصادفی بوده است.

شایعترین علت تماس با اورژانس دراین ماه ، بیماریهای قلبی با 573 مورد در رتبه اول ، بیماریهای تنفسی و سقوط در رتبه های دوم و سوم جای دارند. شایعترین سن بیماران اعزامی توسط اورژانس 115 بین 20 تا 24 ساله بوده و پر ماموریت ترین پایگاه اورژانس در شهریور ماه به ترتیب در ماموریت شهری پایگاه بوعلی ساری با 253 مورد و در ماموریت های جاده ای پایگاه سورک با 121 ماموریت می باشد .

لازم به ذکر است پایگاه اورژانس ساری با 855 ماموریت درشهریور ماه جزء فعالترین پایگاه های اورژانس استان می باشد.

همچنین از کل ماموریتهای انجام شده در مهر ماه 4915 موردبوده که 1736موردآن ماموریتهای تصادفی و3179موردآن ماموریتهای غیرتصادفی بوده است .

دربررسی آمارعملکرد ماموریتهای غیرتصادفی مهرماه اورژانس 115 شایعترین علت اعزام بیماران غیرتصادفی به ترتیب بیماریهای قلبی 632 مورد ، بیماریهای تنفسی با195 مورد و سقوط با191موردبوده است .

دربررسی آماری سن بیماران ومصدومین ماموریتهای مهرماه اورژانس 115

همچون اکثرماههای سال شایعترین رده سنی 20الی 30سال1117نفرمعادل 23% بوده است که جای نگرانی وکارکارشناسی دارد .

درماموریتهای تصادفی 72% مصدومین به بیمارستان اعزام که 10%درمان سرپایی درمحل شده و2% فوتی درمحل حادثه قبل ازرسیدن اورژانس 115 بوده است .

 

بیماریهای قلبی همچنان رکوردارعلت ماموریتهای غیرتصادفی اورژانس
Powered by DorsaPortal