حوزه ریاست
۱۳۹۹ جمعه ۲۰ تير
br ENGLISH
تاریخ: 1389/09/07 تعداد بازدید: 6
ارتقاء کیفیت عملکرد پرسنل بیمارستان ها باعث رضایتمندی مراجعین
ارتقاء کیفیت عملکرد پرسنل بیمارستان ها باعث رضایتمندی مراجعین خواهد شد.

مدیر درمان دانشگاه علوم پزشکی مازندران خبر داد:

ارتقاء کیفیت عملکرد پرسنل بیمارستان ها باعث رضایتمندی مراجعین خواهد شد.

جلسه حاکمیت بالینی با حضور پرستاران وکادر درمانی در دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ودرمانی مازندران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مازندران،در این جلسه دکترمحسن آسوری مدیر درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران بااشاره به اینکه طرح ارتقاء کیفییت وخدمات ، ارتباط مستقیم با فرهنگ سازی وتغییر دیدگاه ها دارد ،نیاز به زمان کافی دارد ونمی توان در زمانی کوتاه این فرهنگ سازی را ایجاد کرد.

وی افزود :ارتقاء کیفییت عملکرد پرسنل وپزشکان باعث افزایش سطح رضایتمندی مراجعین می گردد.

وی در خصوص خطای پزشکی گفت:خطای پزشکی به عنوان جرم محسوب نمی شود.در آمریکا 98هزار خطای پزشکی در سال صورت می گیرد که در ایران آمار دقیقی در دست نیست وباید در این خصوص فرهنگ سازی گردد وباید کادر درمان داوطلبانه خطای پزشکی را اعلام نمایند .

مدیر درمان دانشگاه علوم پزشکی مازندران خاطر نشان کرد ،دانشگاه در حال جمع آوری گزارش خطاهای پزشکی می باشد .وی خاطر نشان کرد: بخاطر اینکه بخش اورژانس بیمارستان ها اولین مکان مراجعه بیماران است، بشتر نارضایتی ها را در این بخش می باشد.

آسوری گفت:در حاکمیت بالینی مشکلات 12 بیمارستان بررسی وتجزیه وتحلیل شد ودر حال رفع نواقص آن هستیم.وی از دیگر برنامه های کمیته حاکمیت بالینی را آگاهی دادن بیماران به حقوقشان دانست .

 

ارتقاء کیفیت عملکرد پرسنل بیمارستان ها باعث رضایتمندی مراجعین
Powered by DorsaPortal