حوزه ریاست
۱۳۹۹ شنبه ۱۴ تير
br ENGLISH
تاریخ: 1389/09/07 تعداد بازدید: 29
راه اندازی دوره دکتری تخصصی پژوهشی روانپزشکی وعلوم رفتاری
دوره دکتری تخصصی پژوهشی ((PH.Dروانپزشکی وعلوم رفتاری در مرکز تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی مازندران راه اندازی شد.

دوره دکتری تخصصی پژوهشی ((PH.Dروانپزشکی وعلوم رفتاری در مرکز تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی مازندران راه اندازی شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مازندران، شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی ،با راه اندازی دوره دکتری تخصصی پژوهشی ((PH.D.by research در مرکز تحقیقات روانپزشکی وعلوم رفتاری دانشگاه علوم پزشکی مازندران با ظرفیت پذیرش 2 دانشجو وابسته به آن دانشگاه موافقت کرد .

 

راه اندازی دوره دکتری تخصصی پژوهشی روانپزشکی وعلوم رفتاری
Powered by DorsaPortal