حوزه ریاست
۱۳۹۹ جمعه ۲۰ تير
br ENGLISH
تاریخ: 1389/09/20 تعداد بازدید: 22
کارگاه آ موزشی حاکمیت بالینی در دانشگاه علوم پزشکی مازندران برگزار شد
کارگاه آموزشی دو روزه حاکمیت بالینی از سوی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی مازندران وبا همکاری دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با حضور مدیران مراکز درمانی خصوصی و دولتی تابعه دانشگاه علوم پزشکی مازندران در 17و18 آذر در سالن همایشهای ساختمان شماره 2 برگزار شد.

کارگاه آموزشی دو روزه حاکمیت بالینی از سوی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی مازندران وبا همکاری دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با حضور مدیران مراکز درمانی خصوصی و دولتی تابعه دانشگاه علوم پزشکی مازندران در 17و18 آذر در سالن همایشهای ساختمان شماره 2 برگزار شد.

دکترعلی حیرانی کارشناس دفتر مدیریت بیارستانی و تعالی خدمات وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در گفت: بحث حاکمیت خدمات بالینی از سال گذشته با دستور وزیر محترم بهداشت اجرایی و با هدف یکپارچه سازی و همسو کردن پرشتاب الگوی خدمات حاکمیت بالینی اجرا می شود.

وی گفت : در این کارگاه هفت ستون مورد بحث قرار می گیرد که عبارتند از بحث اثر بخشی بالینی- ممیزی بالینی – مدیریت کارکنان- آموزش و توانمند سازی- مدیریت مخاطرات- استفاده از اطلاعات در راستای کیفیت ستونهای خدمات حاکمیت بالینی هستند و بر اساس آن کانون توجه نظام درمانی و نظام بهداشتی اتصال می یابد و حرکت پر شتاب خود را به سمت کیفیت دنبال می کند.

وی گفت: دراین کارگاه دو روزه مفاهیم، کلیات، اجرای کار، ابزارها و تکنیکهایی که می تواند برای پیاده سازی حاکمیت بالینی اثر گذار باشد مورد بحث قرار می گیرد و این کارگاه در همه دانشگاههای علوم پزشکی کشوراجرا می شود و از دانشگاهها خواسته می شود پس از 45 روز برنامه عملیاتی خودشان را طراحی کنند و به وزارتخانه ارسال کنند .

وی افزود: حرکت به سمت کیفیت یکدفعه صورت نمی گیرد و روند بهبود دائمی را می طلبد بنابراین بایستی با رویکرد جدی قدم به قدم در راستای کیفیت حرکت کنیم.

دکترفرناز مستوفیان از دیگر کارشناسان مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات وزارتخانه در مصاحبه ای در این خصوص گفت: حاکمیت بالینی یکی از مهمترین اهداف ارتقاء رضایتمندی، ارتقاء جوانب ایمنی با هدف صحیح و روش صحیح به بیماران ارائه می گردد.

وی گفت: ما باید بدانیم مردم از ما چه می خواهند و همزمان با خواست مردم کیفیت هم ارتقاء می یابد باید خدمات ایمن ارائه شود و برای بیماران مشکل دیگری از محیط بیمارستان بوجود نیاید، باید خدمات عادلانه ارائه شود.

وی گفت: در حال حاضر 10 بیمارستان پایلوت در این خصوص در سطح کشور فعال است که عبارتند از: بیمارستان تبریز، شاهرود، شیراز، اصفهان، زاهدان، دو بیمارستان دانشگاه تهران، شهید بهشتی، یک بیمارستان وابسته به تامین اجتماعی و یک بیمارستان وابسته به وزارت دفاع.
 

کارگاه آ موزشی حاکمیت بالینی در دانشگاه علوم پزشکی مازندران برگزار شد
Powered by DorsaPortal